Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Problematyka badawcza

 

dr med. Jacek Głodzik

  • Zastosowanie metod badawczych do określenia efektywności fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu.
  • Wpływ ćwiczeń fizycznych na zależność między leptyną i stadium dojrzewania w odniesieniu do wieku i budowy ciała.

dr Katarzyna Chojak-Fijałka

  • Rehabilitacja ruchowa w przewlekłej niewydolności nerek (poziom wydolności fizycznej, specyfika ćwiczeń, rodzaje treningu fizycznego).
  • Rehabilitacja ruchowa po transplantacji nerek.