dr n. farm Anna Piotrowska

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Farmaceutycznym. Tytuł magistra otrzymała po obronie pracy pt.: Badanie aktywności antyoksydacyjnej gryki Fagopurum esculentum (Moench) w Katedrze Bromatologii. Studia doktoranckie ukończyła w 2011 roku, a rok później obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt:. „Badanie aktywności przeciwdepresyjnej soli chromu (III)”, której promotorem był Prof. dr hab. Gabriel Nowak kierownik Katedry Farmakobiologii.  Od 2005 roku pracuje zawodowo w aptekach ogólnodostępnych. Od 2014 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym MWS im. J. Dietla w Krakowie, gdzie prowadziła zajęcia seminaryjne z przedmiotu: Podstawy biotechnologii kosmetycznej. Od samego początku zaangażowana w tworzenie kierunku: Kosmetologia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2016 roku mianowana na stanowisko kierownika Zakładu Biochemii i Podstaw Kosmetologii w Katedrze Kosmetologii. Jest autorką i współautorką licznych doniesień zjazdowych oraz artykułów oryginalnych i przeglądowych publikowanych w czasopismach naukowych.

publikacje od roku 2009

Tematyka prac licencjackich i magisterskich:

 • Suplementy diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia zmian dermatologicznych
 • Aktywność witamin po aplikacji zewnętrznej
 • Surowce naturalne w preparatach kosmetycznych
 • Znaczenie mikroelementów w kosmetologii
 • Elementy aromaterapii w pracy kosmetologa
 • Farmaceutyki i ich zastosowanie kosmetyczne

Udział w konferencjach:

 1. Cichy A, Pomierny-Chamioło L, Dybała M, Siwek A, Piotrowska A, Pilc A, Nowak G.: Zinc- and MTEP-induced adaptive changes in serotonin receptors Materiały zjazdowe: 16-th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Akademia Pedagogiczna Kraków 4-6 06 2007
 2. Cichy A, Piotrowska A, Pomierny-Chamioło L, Dybała M, Siwek A, Nowak G. Zmiany adaptacyjne receptorów 5-HT1A, 5-HT2A oraz mGluR5 w mózgu szczura po wielokrotnym podaniu soli cynku. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Katowice 25-28 09 2007
 3. Pomierny-Chamioło L, Cichy A, Dybała M, Piotrowska A, Siwek A, Nowak G. Wpływ wielokrotnych podań związku MTEP na powstanie zmian adaptacyjnych receptorów 5-HT1A, 5-HT2A oraz mGluR5 w mózgu szczura. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Katowice 25-28 09 2007
 4. A. Piotrowska, K. Młyniec, A. Siwek, M. Dybała, G. Nowak.: Evaluation of antidepressant NA/5-HT profile of Cr III in the forced swim test in rats. Materiały zjazdowe: 18-th International Symposium of Polish Network of Molecular andCellular Biology. Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dielta. Kraków 2009
 5. A. Piotrowska, Ż. Domoń, G. Nowak.: Chromium as a new antidepressant – how does it work? Analysis of adaptative changes  after chronic use. Materiały zjazdowe: 19-th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dielta. Kraków 2009
 6. Pilch W, Tota Ł, Piotrowska A, Zuziak R,. Changes of oxidative status markers, interleukins levels and somatic parameters after 12-week program of health training of Middle-aged women. 2nd V4 Conference of Public Health 2015 Health for public, public for health. Lublin, 2015
 7. Wyrostek J, Pałosz J, Pilch W, Piotrowska A, Cieślak W. Fitness level and anthropometric indicators an adult men and women exercising regularny. 2nd V4 Conference of Public Health 2015 Health for public, public for health. Lublin, 2015
 8. Roxana Zuziak, Natalia Czech, Anna Piotrowska, Wanda Pilch. Sauna w kosmetologii – działanie, zastosowania i perspektywy. Konferencja naukowa „Nowoczesna Kosmetologia – od nauki do biznesu” 28 maja 2016 Wydział Farmaceutyczny CM UJ
 9. Tota Ł, Piotrowska A, Pilch W, Szyguła Z, Zuziak R, Wyrostek J. Influence of 12-week-long nordic walking training on body composition, level of adipokines and calcidiol as well as lipids and carbohydrates metabolism indicators among healthy middle-aged women Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa  – największą wartością” Zjazd PTMS 23-24 wrzesień 2016, Łódź
 10. Tota Ł, Zuziak R, Piotrowska A, Pilch W, Wyrostek J. Ocena wydolności aerobowej u zawodników trenujących mieszane sztuki walki. Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa  – największą wartością” Zjazd PTMS 23-24 wrzesień 2016, Łódź
 11. Tota Ł, Wyrostek J, Pilch W, Piotrowska A, Zuziak R. Ocena wydolności anaerobowej u zawodników trenujących mieszane sztuki walki Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa  – największą wartością” Zjazd PTMS 23-24 wrzesień 2016, Łódź