Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie od 1977 roku.

Swoją działalność naukową i dydaktyczną przez okres 38 lat związała z Zakładem Fizjologii i Biochemii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie prowadziła wiele badań naukowych w ramach grantów Statutowych oraz z NCN i uzyskiwała kolejne stopnie naukowe.

W 2014 roku została Kierownikiem Zakładu  Kosmetologii, a od 2016 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Kosmetologii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej otrzymała w 1995 na podstawie obronionej dysertacji pt. „Zmiany wybranych wskaźników fizjologiczno-biochemicznych u kobiet jako efekt jednorazowych oraz powtarzalnych kąpieli w saunie”

W 2010 roku na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. ”Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych i mężczyzn nietrenujących” uzyskała tytuł dr hab. nauk o kulturze fizycznej”

Jej łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 130 pozycji, oryginalnych prac twórczych, głównie artykułów naukowych, prac monograficznych, rozdziałów w monografiach oraz komunikatów konferencji naukowych głównie o zasięgu międzynarodowym.

W ramach podnoszenia kwalifikacji dydaktyczno-naukowych odbyła staże naukowe w Univerzita Komenskego Bratislava (2012) oraz staż zagraniczny w ramach Erasmus Teacher Mobility University of Presov –  Słowacja (2014 r).

Promocja kadr naukowych - W trakcie 40-letniej pracy wypromowała około 100 prac magisterskich,  4 prace doktorskie,  2 prace doktorskie w toku, oraz była recenzentem 30 prac magisterskich i 10 doktorskich.

Działalność w organizacjach naukowych i społecznych - jest członkiem Polskiego Towarzy­stwa Naukowego Kultury Fizycznej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prywatnie jest mężatką, ma jednego syna Pawła i jest babcią Emilki.

 

Zarys Tematyki Badawczej

  1. Wpływ codziennej aktywności fizycznej, treningu sportowego, treningu rehabilitacyjnego, zabiegów rehabilitacyjnych na wskaźniki równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjne, metabolizm węglowodanowo lipidowy, profil adipokin oraz wskaźniki obrotu kostnego u osób młodych i starszych.
  2. Wpływ zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna (sauny suchej, mokrej, IR, ogólnoustrojowej krioterapii) na wskaźniki równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, metabolizm węglowodanowo lipidowy, aktywność endokrynną tkanki tłuszczowej, właściwości reologiczne krwi oraz funkcje śródbłonka naczyń u osób z różną zawartością tkanki tłuszczowej.
  3. Wpływ dehydratacji wysiłkowej oraz biernego przegrzania na stopień odwodnienia organizmu oraz stan nawodnienia skóry u osób starych i młodych.
  4. Wpływ zabiegów kosmetycznych (masaży liporedukcyjnych, liposukcji, laseroterapii, elektrostymulacji na aktywność endokrynną tkanki tłuszczowej oraz wskaźniki określające stan zapalny i stopień uszkodzenia tkanek.

Publikacje