Publikacje pracowników Zakładu Biochemii i Podstaw Kosmetologii

 

dr hab. Wanda Pilch, prof. nadzw.

 

 1. Pilch W, Tota Ł, Wiecha S, Ambroży D. A simple method of assessment of energy expenditure of low- impact aerobic exercises. Prosta ocena wydatku energetycznego aerobiku typu low-impact. Antropomotoryka 2010; 20(49): 89-96.
 2. Pilch W, Szyguła Z, Klimek AT, Pałka T, Cisoń T, Pilch P, Tori M. Changes in the lipid profile of blood serum in women taking sauna baths of various duration.  International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2010; 23(2): 167-174.
 3. Nowak S, Pilch W, Mucha D, Pałka T, Mucha T, Frączek R. Evaluation of osteoporosis occurrence among Mazoviam women. Environment and wellness in different phases of life. Lublin 2010: 163-180.
 4.  Nowak S, Pilch W, Mucha D, Pałka T, Mucha T, Frączek R. Awareness of alcohol consumption among gymnasial youth.  Environmental and cultural  conditioning wellness. Lublin 2010: 141- 158.
 5. Pałka T, Lech G, Tyka A, Pilch W, Wiecha Sz. Wydolność fizyczna i morfologiczna, budowa ciała profesjonalnych judoków i nietrenujących mężczyzn. Antropomotoryka 2010; 20(50): 1-5.
 6. Ciepielowski T, Pilch W, Ambroży T. Zmiany stężenia mleczanu podczas typowego treningu pływackiego młodych zawodniczek. Medicina Sportiva Practica 2010; 11(4):70-75.
 7. Wanda Pilch, Marta Szarek, Dorota Gryka-Nowaczyk, Michał Kaczmarek. The influence of physical effort in warm conditions on changing the white blood cells number in training and non-training men. Antropomotoryka 2010; 51: 61- 68.
 8. Tota Ł., Pilch W., Hodur M., Sagalara A. Assessment of diet of young medium- and long- distance runners. Medicina Sportiva. 2013; 17 (1): 18-23.
 9. Szarek M, Pilch W, Gryka D, Kozłowska D. Odpowiedź układu immunologicznego człowieka na wysiłek fizyczny. The response of the human immune system to physical exercise. Antropomotoryka. 2013: 61: 97- 105.
 10. Zuziak R, Pilch W. Dieta laktoowowegetariańska w treningu wytrzymałościowym a zalecenia dietetyczne. Medicina Sportiva Practica 2013, 14(1):28-33.
 11. Tota Łukasz, Pilch Wanda, Szarek Marta, Gryka Dorota. Wpływ treningu hipoksycznego na wydolność aerobową zawodniczki trenującej biegi narciarskie (plakat) II Krajowa Konferencja Naukowa; Żywienie – Aktywność Fizyczna – Promocja Zdrowia – w Zapobieganiu Chorobom Cywilizacyjnym, Biała Podlaska 13-14 września 2013 roku.
 12. Wanda Plich, Łukasz Tota, Marta Szarek, Dorota Gryka, Szczepan Wiecha. Zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych oraz ocena stresu cieplnego pod wpływem kąpieli w saunie suchej i mokrej u młodych kobiet (plakat) II Krajowa Konferencja Naukowa; Żywienie – Aktywność Fizyczna – Promocja Zdrowia – w Zapobieganiu Chorobom Cywilizacyjnym, Biała Podlaska 13-14 września 2013 roku.
 13. Marta Szarek, Dorota Gryka, Wanda Pilch, Łukasz Tota. Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na obraz białokrwinkowy we krwi młodych aktywnych fizycznie mężczyzn (prezentacja ustna) II Krajowa Konferencja Naukowa; Żywienie – Aktywność Fizyczna – Promocja Zdrowia – w Zapobieganiu Chorobom Cywilizacyjnym, Biała Podlaska 13-14 września 2013 roku
 14. Żuława G. Pilch W. Ocena sposobu żywienia uczennic szkoły baletowej fundacji artystycznej w Krakowie. Rocz. Państw Zakł Hig 2012; 63 (1):105-110. (6 p. KBN)
 15. Ostrowski A, Strzała M, Stanula A, Juszkiewicz M, Pilch W,  Maszczyk A.  The Role of Training in the Development of Adaptive Mechanisms in Freedivers. Journal of Human Kinetics 2012; 32, 197-210, DOI:10.2478/v10078-012-0036-2 (0,4 IF)
 16. Pilch P, Pilch W, Maciukiewicz P, Malik L, Kuźniewski M, Fedak D. Oxidative stress and its significance in prostate diseases. Przegl Lek. 2012; 69(12):1297-301.
 17. Pilch W, Szygula Z, Tyka AK, Palka T, Tyka A, et al. (2014) Disturbances in Pro-Oxidant-Antioxidant Balance after Passive Body Overheating and after Exercise in Elevated Ambient Temperatures in Athletes and Untrained Men. PLoS ONE 9(1): e85320. doi:10.1371/journal.pone.0085320.
 18. Pilch W, Pokora I, Szyguła Z, Pałka T, Pilch P, Cisoń T, Malik L.Effect of a single finnish sauna session on white blood cell profile and cortisol levels in athletes and non-athletes. Journal of Human Kinetics volume 39/2013, 127-135 DOI: 10.2478/hukin-2013-0075 127Section II- Exercise Physiology & Sports Medicine.
 19. Pilch W, Szygula Z, Palka T, Pilch P, Cison T, Wiecha S, Tota Ł, Comparison of physiological reactions and physiological strain in healthy men under heat stress in dry and steam heat saunas. Biol. Sport 2014;31:145-149. DOI: 10.5604/20831862.1099045.
 20. Tota Ł, Pilch W, Pałka T, Błach W, Lech G, Szarek M, Gryka D. Effect of physical training and hypoxic conditions for aerobic capacity athletes the trained cross-countrey skiing. Polish J Sport Med.  MEDSPORTPRESS, 2014: 1(4): Vol. 30, 61-70. DOI:10.5604/1232406X.1100050.
 21. Pilch W, Pałka T, Mucha D. Pohybova aktivitavo vyśśom veku ako sućast zdrvotnej profylaxie. PPWSZ  Nowy Targ 2014, p. 25-41. Vplyv fizyckiej aktivity na zmeny lipidoveho profilu azloźenia tela u posluchaćov Unoverzity tretieho veku. ISBN 978-83-60621-25-7.
 22. Tota Ł, Drawl T,  Maciejczyk M, , Szyguła Z,  Pilch W,  Pałka T,  Lech G. Effects of original physical training program on changes in body composition, upper limb peak power and aerobic performance of a mixed martial arts fighter. Med Sport 18 (2): 78-83, 2014. DOI: 10.5604/17342260.1110317.
 23. Pilch W, Lech G, Pałka T, Błach W, Tota W, Cisoń W. The knowledge about using Finnish sauna in post-event recovery among judokas. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2014; 5(1):43-47. ICID: 1127453. SSN 2081-5735.
 24. Pilch W, Mucha D, Pałka T, Cisoń T, Suder A, Mucha T, Biel A. Assessment of dietary habits and physical activity in young female handball players. KWSPZ Monografia nr 2, p 9-18,  Kraków 2014. Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. ISBM: 978-83-936636-2-0.
 25. Pilch W, Mucha D, Pałka T, Cisoń T, Biel A, Mucha T, Pałosz J. Prevalence of osteoporosis in females from the Świętokrzyskie province and an analysis of selected risk factors. KWSPZ Monografia nr 2,  p 284-299, Kraków 2014. Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. ISBM: 978-83-936636-2-0.
 26. Pilch W, Szyguła Z, Tyka A, Pałka T, Lech G, Cisoń T, Kita B.  Effect of 30-minute sauna sessions on lipid profile in young women. Med Sport 18 (4): 165-171, 2014. DOI: 10.5604/17342260.1133107.
 27. Szarek M., Gryka D., Pilch W., Tota Ł. Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na obraz  białokrwinkowy we krwi młodych aktywnych fizycznie mężczyzn Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 1, 70–75
 28. Gryka D., Pilch W., Szarek M., Szygula Z., Tota Ł.  The effect of sauna bathing on lipid profile in young, physically active, male subjects International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2014;27(4):1 -11 http://dx.doi.org/10.2478/s13382-014-0281-9
 29. Pilch W, Lech G, Pałka T, Błach W, Tota Ł, Cisoń T. The knowledge about using Finnish sauna in post-event recovery among judokas.: Journal of Combat Sports and Martial Arts. - Vol. 5, nr 1 (2014), s. 43--47
 30. Pilch W, Szyguła Z, Tyka A, Pałka T, Lech G, Cisoń T, Kita B. Effect of 30-minute sauna sessions on lipid profile in young women. Medicina Sportiva. - Vol. 18, nr 4 (2014), s. 165—171
 31. Suder A, Janusz M,  Jagielski P, Głodzik J, Pałka T, Cisoń T, Pilch W. Prevalence and risk factors of abdominal obesity in Polish rural children. Journal of Comparative HOMO-Human Biology, Vol. 66, iss. 4 (2015), s. 357--368
 32. Tyka AK, Chwastowski M, Cison T, Palka T, Tyka A, Szygula Z, Pilch W, Strzala M, Cepero M. Effect of creatine malate supplementation on physical performance, body composition and selected hormone levels in sprinters and long-distance runners. Acta Physiologica Hungarica, Volume 102 (1), pp. 114–122 (2015) DOI: 10.1556/APhysiol.102.2015.1.12.
 33. Lech G, Pałka T, Tyka A, Mucha D, Pilch W, Ambroży T, Chwała W, Jaworski J.  The use of k-means method for assessment of training and differences in motor abilities indices in judo contestants at different age. Arch Budo 2015; 11
 34. W PilchD MuchaT PałkaA Suder, A Piotrowska, AK Tyka, Ł TotaT Ambroży. The influence of a 12-week program of physical activity on changes in body composition and lipid and carbohydrate status in postmenopausal women. Menopause Review. 14(4), 2015; 231-237
 35.  Tota Ł, M Maciejczyk, I Pokora, J CemplaW Pilch, T Pałka.  Changes in endurance performance in young athletes during two training seasons. Journal of Human Kinetics 49, 2015; 149-158
 36. Anna Tyka, Tomasz Pałka, Wanda Pilch, Agata Cebula, Marek Strzala, Anna Biel, Przemyslaw Pajor, Aleksander Tyka. Effects of exercise training and creatine malate supplementation on ventilatory threshold and anaerobic working capacity in long-distance runners. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences JKES 71 (25): 23-30, 2015 (1.2) DOI: 10.5604/17310652.1203799
 37. Pilch W, Tyka A T, Cebula A, Sliwicka E, Pilaczynska-Szczesniak L, Tyka A. Effects of 6-week nordic walking training on changes in 25(OH)D blood concentration in women after 55 years of age. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016
 38. Kepinska M, Gdula-Argasinska J, Dabrowski Z, Szarek M, Pilch W, Kreska-Korus A, Szygula Z. Fatty acids composition in erythrocyte membranes of athletes after one and after a series of whole body cryostimulation sessions. Cryobiology. 2016 Nov 18. pii: S0011-2240(16)30435-7. doi: 10.1016/j.cryobiol.2016.11.005. [Epub ahead of print] PMID: 27871847
 39. Wyrostek J, Pałosz J, Pilch W, Piotrowska A, Dudzic W. Fitness level and anthropometric indicators in adult men and women exercising regularny. Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries; Piotr Romaniuk Elżbieta, Grochowska-Niedworok (red); Lublin 2016; Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL; 219-231
 40. Wyrostek J, Wyrostek S, Michalczyk M, Pilch W. Sposób żywienia i stan odżywienia judoków klasy mistrzowskiej. /Pattern of consumption and nutritional status of judo championship/ WYDAWNICTWO NAUKOWE MEDICAL & HEALTH SCIENCES REVIEW, Anna Lubkowska (red.); Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita”; Szczecin 2016; 2(3); 113-118; e-ISSN 2450-1670; [online]
 41. Pałka T, Błach W, Lech G, Pilch W, Tyka A, Mucha D, Tota Ł, Ambroży T, Skalska-Izdebska R. Differences in the levels of physiologicalbiochemical responses during physical exercise involving the lower and upper extremities in judo competitors. Journal of Combat Sports and Martial Arts © MEDSPORTPRESS, 2016; 1(2); Vol. 7, 7-15 DOI: 10.5604/20815735.1199931

 

 

dr n. farm Anna Piotrowska

 

 1. Piotrowska A, Młyniec K, Siwek A, Dybała M, Opoka W, Poleszak E, Nowak G. Antidepressant-like effect of chromium chloride in the mouse forced swim test: involvement of glutamatergic and serotonergic receptors. Pharmacol Rep. 2008, 60, 991 – 995
 2. Szewczyk B, Poleszak E, Wlaź P, Wróbel A, Blicharska E, Cichy A, Dybała M, Siwek A, Pomierny-Chamioło L, Piotrowska A, Brański P, Pilc A, Nowak G. The involvement of serotonergic system in the antidepressant effect of zinc in the forced swim test. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009, 33, 323 - 329
 3. Cichy A, Sowa-Kućma M, Legutko B, Pomierny-Chamioło L, Siwek A, Piotrowska A, Szewczyk B, Poleszak E, Pilc A, Nowak G.: Zinc-induced adaptive changes in NMDA/glutamatergic and serotonergic receptors. Pharmacol Rep. 2009, 61, 1184 - 91
 4. Pilch W, Piotrowska A.: Rodziny białek szoku termicznego i ich rola w odpowiedzi na wysiłek fizyczny. Antropomotoryka. 2011, 54, 121 – 133
 5. Piotrowska A, Siwek A, Wolak M, Pochwat B, Szewczyk B, Opoka W, Poleszak E, Nowak G. Involvement of the  monoaminergic system in the antidepressant-like activity of chromium chloride in the forced swim test. J Physiol Pharmacol 64, 493-498, 2013
 6. Pilch W, Mucha D, Pałka T, Suder A, Piotrowska A, Tyka A, Ambroży T, Tota Ł. The influence of a 12-week program of physical activity on changes of body composition and indices of lipid and carbohydrate management in postmenopausal women.  Prz Menopauzalny. 2015 Dec;14(4):231-7. doi: 10.5114/pm.2015.56311. Epub 2015 Dec 8. 

 

dr Magdalena Kępińska

 

 1. M. Kępińska,J. Gdula-Argasinska, Z. Dabrowski, M. Szarek, W. Pilch, A. Kreska-Korus, Z.  Szygula, Fatty acids composition in erythrocyte membranes of athletes after one and after a series of whole body cryostimulation sessions, Cryobiology (2016), doi: 10.1016/ j.cryobiol.2016.11.005.
 2. J. Szymura, M. Maciejczyk, M. Wiecek, G. Maciejczyk, Sz. Wiecha, K. Ochalek, M. Kepinska, Z. Szygula, Effects of kinesio taping on anaerobic power recovery after eccentric exercise, Research in Sports Medicine, 2016, 30:1-12, DOI:10.1080/15438627.2016.1202827
 3. M. Maciejczyk, J.  Szymura M. Więcek, Z. Szygula, , M.  Kepinska, K. Ochalek, Andrzej Pokrywka, Effect of muscle damage induced by eccentric exercise on anaerobic power, starting speed and anaerobic endurance, Kinesiology, 2015, 47, (1):44-50
 4. J. Bednarek, M. Kępińska, G. Augustyn, Z. Szyguła, Zmęczenie i przetrenowanie – zarys problemu. Medicina Sportiva Practica, 2013, 14, (3): 83-88
 5. M.Kępińska, J.Bednarek, Z.Szyguła, A.Teległów, Zbigniew Dąbrowski, 
  A comparison of the efficiacy of three different cryotherapy treatments used in the  athletic recovery of sportspeople – literature review,  Medicina Sporiva 2013,17 (3):  142-146
 6. J.Bednarek, M. Kępińska, Z. Szyguła, Skuteczność masażu sportowego w regeneracji  mięśni po wysiłkach fizycznych, Medicina Sportiva Practica, 2013, 14 (2): 50-53
 7. M. Kępińska, Z. Szyguła Z, Porównanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej i
  kąpieli w zimnej wodzie na wybrane wskaźniki biochemiczne i morfologiczne krwi u ludzi zdrowych. Medicina Sportiva Practica, 2012, 13(1):1-6
 8. A. Teległów, J. Bilski, Z. Dąbrowski, A. Marchewka, J. Jaśkiewicz, J. Głodzik, M. Kępińska, D. Lizak, Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4ºC i 25ºC. Medicina Sporiva, 2011, 15(4): 201-208
 9. M. Kępińska, Program autorski ćwiczeń kompensacyjno – korekcyjnych  w środowisku wodnym, Medicina Sportiva Practica, 2011, 12(2): 42-47
 10. A. Teległów, Z. Dąbrowski, A. Marchewka, Z. Tabarowski, J. Bilski, J. Jaśkiewicz, J. Gdula-Argasińska, J. Głodzik, D. Lizak, M. Kępińska, Effects of Cold Water Swimming in Untrained Older Rats on Blood Rheological Properties and Composition of Fatty Acids in Erythrocyte Membranes. Folia Biologica Kraków, 2011,3-4(59):203-209
 11. M. Kępińska, M. Bajda, Niebezpieczeństwa związane z przebywaniem na dużej wysokości – ostra choroba wysokogórska. Farmacja Polska, 2010,1(66):13-18

 

mgr Joanna Chitryniewicz - Rostek

 

 1. Joanna Chitryniewicz-Rostek, Aleksandra Kulis; Wpływ aktywności ruchowej
  i zabiegów masażu na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży. Ginekologia Praktyczna; 2010;18:17-22
 2. Aleksandra Kulis, Joanna Chitryniewicz-Rostek, Aneta Bac, Agnieszka Kreska-Korus; Znaczenie uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia i innych formach aktywności ruchowej w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa
  i przygotowania do porodu kobiet w ciąży. Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej pod red. A. Goździalskiej i J. Jaśkiewicza, Oficyna Wydawnicza AFM, 2013;149-163
 3. Iwona Fiałkowska, Aleksandra Kulis, Joanna Chitryniewicz-Rostek; Ocena wpływu 10 zbiegów terapii próżniowej na redukcję cellulitu i modelowanie sylwetki ciała Pol J Cosmetol 2014;17(1):58-61
 4. Joanna Artkop, Joanna Chitryniewicz-Rostek; Cera kobiety 40+ - charakterystyka starzenia i pielęgnacja skóry dojrzałej; Pol J Cosmetol; 2014;17(3):213-217
 5. Teresa Gniewek, Anna Misiorek, Sylwia Mętel, Aleksandra Kulis, Joanna Chitryniewicz-Rostek, Jacek Głodzik; Ocena kontroli motorycznej odcinka lędźwiowego kręgosłupa u kobiet po 60 roku życia z osteoartrozą; Postępy Rehabilitacji. 2014;9:40
 6. Joanna Chitryniewicz-Rostek, Aleksandra Kulis, Agnieszka Kreska-Korus; Wpływ aktywności fizycznej na stan psychofizyczny kobiet w ciąży; Rehabilitacja Medyczna. 2015;19(1):9-14
 7. Małgorzata Hawajska, Joanna Chitryniewicz-Rostek; Terapia zachowawczego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą EMG biofeedback; Rehabilitacja w praktyce 2016;5:45-48