Zapraszamy do odwiedzania witryny Zakładu Fizjologii Mięśni
www.kfb.awf.krakow.pl

DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU w TERMINIE od 16 MARCA DO ODWOŁANIA

Uprzejmie informujemy, że Pracownicy Instytutu pełnią dyżur w czasie ustalonych godzin (wypisanych na stronie). Jednakże ze względu na środki ostrożności, kontakt z Pracownikami w tych godzinach możliwy jest jedynie poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

 

 

Wyniki zaliczeń cząstkowych z fizjologii i biochemii znajdują się w gablocie Zakładu Fizjologii Mięśni w III pawilonie na środku korytarza po prawej stronie oraz na stronie Zakładu Fizjologii Mięśni po zalogowaniu się.