Informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z dnia 7 listopada 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku WRR, przyznano Wydziałowi Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie kategorię naukową A.