Szanowni Państwo,

Sesja egzaminacyjna odbędzie się bez zmian  w  czasie określonym organizacją roku akademickiego. Aby uniknąć kumulacji egzaminów proszę nauczycieli o przesłanie do Dziekanatu informacji dotyczących dnia i godziny egzaminu - informacje te proszę przesłać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 22.05.2020 r.

Egzaminy odbywają się on-line, forma  egzaminu  i wybór rodzaju komunikatora pozostaje do decyzji nauczycieli.

Jeżeli studenci mają kłopot z dostępem do Internetu muszą zgłosić ten fakt egzaminatorowi  najpóźniej   dzień przed rozpoczęciem  egzaminu. W takich przypadkach studenci zachowają ważność 1 terminu a egzamin  zostanie zorganizowany w formie tradycyjnej w Uczelni, co prawdopodobnie nastąpi dopiero we wrześniu.

Ważne dla studentów ostatnich roczników

Ponieważ organizacja egzaminu tradycyjnego w Uczelni z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego będzie możliwa najprawdopodobniej  dopiero we wrześniu, wszyscy studenci ostatnich  roczników  powinni  dążyć do uzyskania  dostępu do Internetu aby złożyć egzaminy o czasie i przystąpić  w lipcu do egzaminów dyplomowych.  W innym przypadku obrony odbędą się dopiero we wrześniu, co może utrudnić lub uniemożliwić  skuteczną rekrutację  absolwentom studiów 1 stopnia.

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr hab. Piotr Mika, prof. AWF