FIZJOTERAPIA STUDIA 5 LETNIE MAGISTERSKIE

ZAJĘCIA KLINICZNE  (LUB UCZELNIANE) 

 1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych ginekologii i położnictwie 
 • Jeżeli kliniki będą niedostępne to zajęcia odbędą się w AWF: 14 godzin lekcyjnych, czyli 3 spotkania  w grupach seminaryjnych x  3 godz. i 30 min (godziny zegarowe)
 • Jeżeli kliniki będą dostępne  to  zrealizuje się zajęcia łączone  które odbędą się w Klinice 8 godzin lekcyjnych  w grupach klinicznych (czyli 2 spotkania x 3 godziny zegarowe) i 6 godzin lekcyjnych  w  grupach seminaryjnych w AWF  (czyli jedno spotkanie  4,5 godziny zegarowej- przeznaczone np. na zaliczenie  praktyczne przedmiotu).

W takiej samej  formie i liczbie godzin  jak   opisano powyżej, odbędą się zajęcia z przedmiotów :

 1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w wieku rozwojowym
 2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  neurologii i neurochirurgii  
 3. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  reumatologii 
 4. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  traumatologii

 W przypadku przedmiotów  gdzie liczba godzin zajęć do  zrealizowania  jest inna niż powyżej:

 1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
 • AWF: 10 godzin lekcyjnych w grupach seminaryjnych  (czyli 2 spotkania  x 3 godziny zegarowe i  1 spotkanie  x 1,5 godziny zegarowej)

          albo

 • Klinika - 6 godzin lekcyjnych  w grupach klinicznych (czyli 2 spotkania x  2 godz. 15 min - godziny zegarowej)  i 4 godziny lekcyjne   w  grupach seminaryjnych  w AWF  (czyli jedno spotkanie x 3  godziny zegarowe).
 1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu   w   medycynie sportowej
 • Wyłącznie AWF:  7 godzin lekcyjnych w grupach seminaryjnych :  czyli 2 spotkania x 2 godz. i 40 min godziny  zegarowe.

 

UWAGA! Pozostałe zajęcia  z bloku  przedmiotów  z zakresu nauk o fizjoterapii klinicznej  czyli   Diagnostykę  funkcjonalną  (na wszystkich rodzajach studiów) oraz Kliniczne podstawy fizjoterapii,  należy bez wyjątku zrealizować i zaliczyć  w trybie on-line na przełomie maja/czerwca.  

INNE PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE

Kinezyterapia

8 godzin w Pracowni Kinezyterapii w AWF, po  realizacji których nastąpi egzamin praktyczny.

Techniki mobilizacji narządu ruchu

Tylko zaliczenie. Po zaliczeniu części teoretycznej przewidziano egzamin praktyczny w  AWF.

 

FIZJOTERAPIA  STUDIA II STOPNIA       

Sport osób niepełnosprawnych

Pozostało 4 godziny do realizacji oraz zaliczenie. Przewiduje się 2 spotkania w 1/2 grupy dziekańskiej  na obiektach sportowych AWF. 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  STUDIA I STOPNIA

Terapia zajęciowa w ortopedii

 • W  AWF 3 spotkania z grupą seminaryjna  x 3 godziny lekcyjne

           lub

 • 2 spotkania x 3 godziny z lekcyjne   z grupą  kliniczną  w klinice  i jedno spotkanie x 3 godziny lekcyjne z grupa seminaryjną  w AWF  

Terapia zajęciowa w reumatologii

2 spotkania w AWF lub w klinice jak wyżej.

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  STUDIA II  STOPNIA

Terapia ręki w wybranych schorzeniach

Pozostałe  2 godziny zostaną  przeprowadzone  w AWF, potem  nastąpi  zaliczenie praktyczne.

 

Pozostałe  rodzaje zajęć na wszystkich kierunkach  studiów  na WRR odbywają się w trybie on line i są w tym trybie zaliczane. Terminy zaliczeń są zgodne z  ustaloną przez Rektora organizacją roku akademickiego. Procedury dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów ukażą się w odrębnym komunikacie. 

 

Dziekan

Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF