I Kongres Terapii Zajęciowej organizowany przez Katedrę Terapii Zajęciowej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej „Nowe horyzonty terapii zajęciowej – interdyscyplinarność i wielokierunkowość” odbędzie się 16 czerwca 2020 roku w Krakowie. Szczegóły wkrótce.