Rick Huizinga - prowadzący szkolenie z zakresu tutoringu.

Dzień 4 kwietnia 2019 został poświęcony zaprezentowaniu założeń dotyczących tutoringu. Zajęcia odbyły się w Uniwersytecie w Groningen, gdzie realizowany jest program "Mistrzowie Dydaktyki", w którym udział biorą pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Jednym z głównych zadań uczestników szkolenia było przygotowanie planu, który miał być podstawą do stworzenia zajęć w formie tutoringu. Wszystkie prezentacje spotkały się z pozytywną oceną prowadzącego szkolenie Rick'a Huizinga. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania narzędzi Google'a (praca klasowa, przygotowanie prezentacji multimedialnej w trybie kooperacyjnym).