Od lewej: dr Roger Madejski, Ine Noben, dr Anna Pawlikowska i dr Andrzej Markowski.

Kolejny dzień szkolenia z programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia) - Mistrzowie Dydaktyki. Szkolenie w dniu 2 kwietnia 2019 prowadziła Ine Noben (Professional Learning Communities Project Coordinator) z zakresu "Microstructure of lesson" oraz "Micro-teaching preparation". System szkoleniowy opiera się o najnowsze metody stosowane w dydaktyce uczelni wyższych.