Dzień 

18 marca 2019 roku

w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Harmonogram wydarzeń w dniu 18.03.2019 (poniedziałek):

10:30-14:30   Hol Główny AWF – stoiska narodowe
10:30   sala wykładowa A - prezentacja na temat zasad wyjazdów dla studentów i pracowników na rok akademicki 2019/2020
11:00-13:45   sala wykładowa A – prezentacje studentów polskich i zagranicznych dotycząca programu ERASMUS+

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

(-) Dr Andrzej Szczygieł