O projekcie:

Projekt „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie”  jest programem płatnych staży wakacyjnych dla studentów i studentek I stopnia studiów stacjonarnych kierunków Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków, mającym ułatwić ww. osobom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach.

Projekt skierowany jest do 158 studentek i studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia  kierunków Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków. Projekt zakłada odbycie stażu wakacyjnego w wymiarze 120 godz. zegarowych, za który to Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 220,00 zł brutto. Podczas przygotowania programów stażowych i realizacji staży szczególny nacisk zostanie położony na ich wysoką jakość. Staże w ramach projektu będą organizowane we współpracy z pracodawcami z danej branży zgodnej z profilem kształcenia na danym kierunku, a zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunkach studiów.

Nazwa projektu:  „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S196/17.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość projektu:          879 877,50 zł
Dofinansowanie projektu:          853 479,50 zł    
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Link: http://www.awf.krakow.pl/index.php/staze-zawodowe