15 maja 2018, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukaże się podręcznik pod tytułem „Sprawny Senior – jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych”, przygotowany przez pracujące w Katedrze Terapii Zajęciowej, dr Annę Bukowską i dr Katarzynę Filar-Mierzwę. W książce omówione zostały najczęstsze problemy wynikające z procesów starzenia się i współistniejących chorób wieku starszego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, kardiologicznych oraz urologicznych. Opisane zostały także, wynikające ze starzenia się, zmiany na poziomie ruchowym i poznawczym. Książka przedstawia praktyczne porady i ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z omawianymi zagadnieniami oraz liczne ryciny ilustrujące proponowane aktywności, wraz ze szczegółowym opisem. Publikacja stworzona z myślą o osobach zawodowo pracujących na rzecz seniorów i terapeutach związanych z tematyką usprawniania osób w wieku starszym.