Z przyjemnością informujemy, że Rada Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Anecie Teległów stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !