Pełna nazwa Koła: Koło Naukowe "Neuron"

Data założenia Koła: 22 maja 2017

Opiekun Koła: dr n.med. Szymon Pasiut, dr Magdalena Filip

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Kinga Mikołajczyk

Zastępca: Gabriela Mróz

Skarbnik: Aleksandra Krężel

Siedziba Koła:

Krótka informacja o Kole

Rekrutacja nowych członków:

https://www.facebook.com/groups/232642610555095/