Pełna nazwa Koła: 

Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii i Biochemii

Data założenia: 14.03.2017r.

Opiekun Koła: dr hab. Anna Piotrowska, prof. AWF

Siedziba Koła: 

Siedzibą Koła jest AWF w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 78

Zainteresowania naukowe:

Głównym celem Koła jest rozbudzenie zainteresowań pracą naukową, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.

Rekrutacja nowych członków:

Członkiem Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii i Biochemii może być każdy student wykazujący zainteresowanie naukowe, deklarujący chęć realizacji celów Koła oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami Koła, uznający statut Koła.