Pełna nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe "TRIADA”

Data założenia: 29.01.2012

Opiekun SKN: dr Marta Curyło

Zarząd SKN:

 • Przewodnicząca: Joanna Witosińska
 • Wiceprzewodniczące: Maria Krysik, Weronika Stochniałek
 • Sekretarz: Monika Nowak
 • Skarbnicy: Zofia Swaczyna, Oliwia Kurek

Siedziba Koła: Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Cele SKN: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań  i umiejętności studentów w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie.  

Zadania SKN:  

 1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie;  
 2. Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej; 
 3. Promowanie Uczelni; 
 4. Rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie fizjoterapii   
 5. Rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego;  
 6. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego,  
 7. Zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu fizjoterapii w szczególności z położnictwa i ginekologii;  
 8. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.  

Aktywność w roku akademickim 2022/2023:

 • Warsztaty: ,,Metody aktywizacji dna miednicy wg koncepcji Bebo” - dr Marta Curyło, luty 2023;
 • Spotkanie naukowe z zakresu fizjoterapii pediatrycznej - mgr Marcin Galwas, marzec 2023;
 • Warsztaty: "Wybrane metody fizjoterapeutyczne stosowane u kobiet z endometriozą. Praktyka z  gabinetu" – Beata Erazmus, kwiecień 2023;
 • Wystąpienie na III Instytutowym Seminarium Naukowym AWF w Krakowie „Aktywność ruchowa a występowanie dysfunkcji seksualnych wśród kobiet” - Weronika Stochniałek, Maria Krysik, maj 2023;

Ilość członków SKN:  55 osób

 

Rekrutacja nowych członków:

Do SKN TRIADA mogą przystąpić studenci Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, którzy popierają cele Koła oraz deklarują chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

Załączniki:
Pobierz plik (StatutSKN Triada (2022-2023).pdf.pdf)STATUT SKN Triada[ ]121 kB