mgr Teresa Gniewek

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2008 uzyskanie I stopnia specjalizacji z Rehabilitacji Ruchowej
 • 1998 uzyskanie tytułu magistra Rehabilitacji Ruchowej w Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunek; Rehabilitacja Ruchowa
 • 1989 uzyskanie tytułu Technika Terapii Zajęciowej w Medycznym Studium Zawodowym wydział; Terapia Zajęciowa
 • 1982-1986 IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie klasa o profilu ogólnym

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • Od 2015 roku wykładowca w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotu: Terapia mięśniowo-powięziowa
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu: Terapia mięśniowo-powięziowa, Masaż leczniczy

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2020 Kurs Fizjoenergetyka
 • 2019 Kurs Fizjoenergetyka
 • 2016 Kurs Kinetic Control. Kręgosłup piersiowy, żebra. Diagnostyka, ocena terapia funkcjonalna.
 • 2016 Kurs N.A.P. moduł II
 • 2015 Kurs N.A.P. moduł I
 • 2015 Warsztaty Mulligan Concept z Braianem Mulliganem
 • 2015 Kurs Functional Fascial Taping Ron Alexander
 • 2014 Kurs Nietrzymaniu Moczu u Kobiet – moduł I
 • 2014 MSI Kręgosłup lędźwiowy, staw biodrowy S. A. Sahrmann
 • 2014 Kurs Nietrzymaniu Moczu u Kobiet – moduł I
 • 2013 Warsztaty Trening mini motion w terapii dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa
 • 2012 Szkolenie ,,Szkoła terapii muskowiscydozy”
 • 2012 Kurs Kinetic Control – niestabilność kręgosłupa lędźwiowego
 • 2011 Kurs Kinetic Control – kręgosłup szyjny i obręcz barkowa
 • 2010 Kurs Thoracis Spine Muscle Balance
 • 2010 Kurs Kinetic Control – kręgosłup lędźwiowy – ruch i jego funkcja
 • 2010 Kurs Performance Stability
 • 2009 Kurs Masażu Tkanek Głębokich i Uwalniania Mięśniowo-Powięziowego Art Riggs
 • 2007 Kurs terapii manualnej wg K. Levita
 • 2006 Kurs mechanicznej biostymulacji mięśni BMS
 • 2005 Kurs kliniczny KinesioTaping
 • 2005 Kurs podstawowy KinesioTaping
 • 2004 Kurs Dysbalans Mięśniowo-Powięziowy
 • 2000-2002 Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie zakończony zdaniem Międzynarodowego Egzaminu Uwierzytelniającego
 • 2002 Kurs podstawowy S-E-T Koncept – koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu TerapiMaster
 • 2002 Kurs kliniczny PNF w Ortopedii zakończony egzaminem pisemnym i praktycznym
 • 2001 Kurs podstawowy i rozwijający koncepcji PNF zakończony egzaminem pisemnym i praktycznym
 • 2000 Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • 1998 Szkolenie z zakresu Biostymulacji Laserowej w Medycynie
 • 1997 Kurs diagnozowania i leczenia metodą Yumeyho
 • 1997 Kurs – rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne