dr Jacek Głodzik

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2006 - uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006 - uzyskanie specjalizacja w zakresie rehabilitacji medycznej - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 • 2002 - ukończenie Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Asystentów - Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1999 - uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych - Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • 1996 - uzyskanie tytułu magistra rehabilitacji na kierunku rehabilitacja ruchowa – Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1994 - uzyskanie tytułu lekarza - Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1984-1988 - nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2009-nadal: praca w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej (adiunkt)
 • 1997- 2009: praca w Zakładzie Fizykoterapii (asystent, adiunkt)
 • 2008-2019: kierownik Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej (do 30.11.2009 Zakładu Fizykoterapii)
 • 2012-2020: prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2012-2020: członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2012-2006: członek Senatu
 • 2015-2020: przewodniczący Komisji Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Kwalifikującej na Wyjazdy Studentów na Studia i Praktyki w Ramach Programu Erasmus
 • sekretarz (2009-2011) i przewodniczący (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2017 r. członek a od 2019 r. przewodniczący Komisji Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ds. Specjalizacji z Fizjoterapii
 • 2018-nadal: kierownik Pracowni Biofizyki i Analizy Ruchu Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów: Pierwsza pomoc (na kierunku Fizjoterapia oraz Kosmetologia) oraz Farmakologia w fizjoterapii (na kierunku Fizjoterapia)
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: Pierwsza pomoc (na kierunku Fizjoterapia oraz Kosmetologia) oraz Farmakologia w fizjoterapii (na kierunku Fizjoterapia)
 • Promotorstwo 30 prac magisterskich

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • 1997-nadal: członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2007-2010: Sekretarz Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2010-nadal: Przewodniczący Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2016-2019: Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2009 - specjalizacja instruktora rekreacji ruchowej, specjalność żeglarstwo
 • 2004 - specjalizacja instruktora rekreacji ruchowej, specjalność narciarstwo zjazdowe
 • 2003 - specjalizacja instruktora sportu osób niepełnosprawnych, specjalność narciarstwo alpejskie

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia 

 • 2018 - Brązowy Krzyż Zasługi – odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
 • 2015 - wyróżnienie honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej w 2014 r. nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka