Dr Elżbieta Mirek i dr Magdalena Filip z Zakładu Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie na portalu "medycyny praktycznej" prezentują cykl ćwiczeń wskazanych dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami. 

Link: https://www.mp.pl/treningzdrowotny/rehabilitacja

Gratulujemy Autorkom prezentacji!

O projekcie:

Projekt „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie”  jest programem płatnych staży wakacyjnych dla studentów i studentek I stopnia studiów stacjonarnych kierunków Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków, mającym ułatwić ww. osobom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach.

Projekt skierowany jest do 158 studentek i studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia  kierunków Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków. Projekt zakłada odbycie stażu wakacyjnego w wymiarze 120 godz. zegarowych, za który to Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 220,00 zł brutto. Podczas przygotowania programów stażowych i realizacji staży szczególny nacisk zostanie położony na ich wysoką jakość. Staże w ramach projektu będą organizowane we współpracy z pracodawcami z danej branży zgodnej z profilem kształcenia na danym kierunku, a zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunkach studiów.

Nazwa projektu:  „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S196/17.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość projektu:          879 877,50 zł
Dofinansowanie projektu:          853 479,50 zł    
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Link: http://www.awf.krakow.pl/index.php/staze-zawodowe

15 maja 2018, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukaże się podręcznik pod tytułem „Sprawny Senior – jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych”, przygotowany przez pracujące w Katedrze Terapii Zajęciowej, dr Annę Bukowską i dr Katarzynę Filar-Mierzwę. W książce omówione zostały najczęstsze problemy wynikające z procesów starzenia się i współistniejących chorób wieku starszego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, kardiologicznych oraz urologicznych. Opisane zostały także, wynikające ze starzenia się, zmiany na poziomie ruchowym i poznawczym. Książka przedstawia praktyczne porady i ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z omawianymi zagadnieniami oraz liczne ryciny ilustrujące proponowane aktywności, wraz ze szczegółowym opisem. Publikacja stworzona z myślą o osobach zawodowo pracujących na rzecz seniorów i terapeutach związanych z tematyką usprawniania osób w wieku starszym.

 

Gratulujemy dr Joannie Stożek z Zakładu Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii, mgr Szymonowi Podsiadło, mgr Izabeli Staszczak-Gawełda i mgr Annie Dziechciarczyk - absolwentom i studentom studiów doktoranckich oraz całemu zespołowi, najlepszej pracy plakatowej na Kongresie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Zjeździe Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Praca dotyczyła wpływu tańca na równowagę, chód, czynności ruchowe i jakość życia osób z chorobą Parkinsona.  

Załączniki:
Pobierz plik (Dyplom.pdf)Dyplom.pdf[ ]983 kB

W dniach 12.03 – 16.03.2018 roku pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie: dr hab. Aneta Bac, dr Katarzyna Filar – Mierzwa, dr Paulina Aleksander – Szymanowicz oraz dr Aleksandra Kulis odwiedziły Universidad de Malaga w ramach programu Erasmus +.

Podczas pobytu w Hiszpanii pracownice brały udział w dyskusjach na temat planów i programów studiów z zakresu terapii zajęciowej, wizytowały pawilony dydaktyczne, laboratoria i pracownie badawcze Uniwersytetu, zwiedzały placówki szpitalne, brały udział w mini konferencji z zakresu terapii zajęciowej oraz wygłosiły wykłady przedstawiające zarówno stan terapii zajęciowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, jak również wyniki badań własnych z zakresu terapii zajęciowej.

Z przyjemnością informujemy, że Rada Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Anecie Teległów stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !