KOMUNIKAT KOORDYNATORA UCZELNIANEGO PROGRAMU 

Zawiadamiam wszystkich studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, że zostaje uruchomiona rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020, w ramach Programu Erasmus+.

Rekrutacja na studia na oba semestry roku akademickiego 2019/2020 odbywać się będzie od 4 marca 2019 roku do 10 kwietnia 2019 roku.

Rekrutacja na praktykę na oba semestry roku akademickiego 2019/2020 odbywać się będzie w trybie ciągłym od 4 marca 2019 roku.

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

(-) Dr Andrzej Szczygieł

W minionym tygodniu odbył się w Krakowie "observation week" w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki. Eksperci z University College London - Clare Bentall, Harriet Harper i Jacek Brant, byli gośćmi Akademii Wychowania Fizycznego. W spotkaniu z Ekspertami wziął udział Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, prof. dr hab. Piotr Mika oraz uczestniczki kursu w Londynie - dr Sylwia Mętel, dr Izabela Górskadr Magdalena Majer, towarzyszyła im uczestniczka kursu w Gandawie dr Anna Tyka. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących wprowadzania nowoczesnych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym, w szczególności metody tutoringu.

Czytaj więcej...

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia dla dra Andrzej Markowskiego, dr Anny Pawlikowskiej oraz dra Rogera Madejskiego w zajęciach studyjnych w Groningen.

Ostatni dzień (5 kwietnia 2019) zajęć studyjnych programu "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanych w Uniwersytecie w Groningen. Finalne spotkanie zostało poświęcone systemowi ewaluacji pracy nauczycieli akademickich z zakresu realizacji efektów uczenia. Omówione zostały również dalsze etapy szkolenia, które zostaną zaplanowane w ramach trzech oddzielnych modułów realizowanych w Polsce w ciągu najbliższego roku. Pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej pomyślnie ukończyli szkolenie w czasie wizyty studyjnej w Uniwersytecie w Groningen.

Na koniec należy się szczególne podziękowanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zespołu instruktora Rick'a Huizinga za profesjonalne i solidne przeprowadzenie szkolenia oraz za gościnność Uniwersytetu w Groningen.

DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej...

Rick Huizinga - prowadzący szkolenie z zakresu tutoringu.

Dzień 4 kwietnia 2019 został poświęcony zaprezentowaniu założeń dotyczących tutoringu. Zajęcia odbyły się w Uniwersytecie w Groningen, gdzie realizowany jest program "Mistrzowie Dydaktyki", w którym udział biorą pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Jednym z głównych zadań uczestników szkolenia było przygotowanie planu, który miał być podstawą do stworzenia zajęć w formie tutoringu. Wszystkie prezentacje spotkały się z pozytywną oceną prowadzącego szkolenie Rick'a Huizinga. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania narzędzi Google'a (praca klasowa, przygotowanie prezentacji multimedialnej w trybie kooperacyjnym).

Czytaj więcej...

Trzeci dzień szkolenia z programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia) - Mistrzowie Dydaktyki. W dniu 3 kwietnia 2019 odbyły się prezentacje zajęć w systemie "Micro-teaching", w którym wszyscy uczestnicy podlegali wewnętrznej ocenie prezentowanych umiejętności nabytych w poprzednich dniach. Na koniec dnia szkoleniowego zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po Groningen, ze szczególnym uwzględnieniem historii powiązanej z rozwojem nauki i szkolnictwa wyższego w Groningen.

Czytaj więcej...

Od lewej: dr Roger Madejski, Ine Noben, dr Anna Pawlikowska i dr Andrzej Markowski.

Kolejny dzień szkolenia z programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia) - Mistrzowie Dydaktyki. Szkolenie w dniu 2 kwietnia 2019 prowadziła Ine Noben (Professional Learning Communities Project Coordinator) z zakresu "Microstructure of lesson" oraz "Micro-teaching preparation". System szkoleniowy opiera się o najnowsze metody stosowane w dydaktyce uczelni wyższych.

Czytaj więcej...