Skład Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na okres kadencji 2016 – 2020

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej  -           dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek

Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego Kadr i Studiów Doktoranckich – dr hab. Piotr Mika

Prodziekan ds. Studiów I-go Stopnia            -           dr Dorota Gazurek

Prodziekan ds. Studiów II-go Stopnia           -           dr med. Jacek Głodzik

 

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

 

Dr hab. Aneta Bac

Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski

Prof. dr hab. med. Edward Golec

Dr hab. Joanna Golec

Dr hab. prof. nadzw. Ewa Kałamacka

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski

Dr hab. prof. nadzw. Joanna Majerczak

Prof. dr hab. Anna Marchewka

Dr hab. prof. nadzw. Ewa Mędrela-Kuder

Dr hab. Anna Mika

Dr hab. Piotr Mika

Dr hab. prof. nadzw. Wanda Pilch

Dr hab. prof. nadzw. Marek Pokutycki

Prof. dr hab. Zdzisław Ryn

Dr hab. Joanna Sobiecka

Dr hab. Agnieszka Suder

Dr hab. prof. nadzw. Urszula Szmatlan-Gabryś

Dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

Dr hab. prof. nadzw. Weronika Wrona-Wolny

Dr hab. prof. nadzw. Marek Żak

Prof. dr hab. Jerzy Żołądź

 

Grupa nauczycieli akademickich

 

Dr Paulina Aleksander-Szymanowicz

Dr Marta Curyło

Dr Katarzyna Chojak-Fijałka

Dr Dorota Gazurek

Dr med. Jacek Głodzik

Dr Aleksandra Kulis

Dr med. Szymon Pasiut

 

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Ewa Kołodziej

Mgr Grażyna Stanisławczyk

Mgr Joanna Skwira

Dr Justyna Zapart-Bukowska

 

Grupa studentów

Anna Cygler

Joanna Krupa

Rafał Nawrot

Urszula Woda

Agata Woźnica