Skład Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na okres kadencji 2016 – 2020

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej     -           dr hab. prof. nadzw. Piotr Mika

Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego Kadr i Studiów Doktoranckich - dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka 

Prodziekan ds. Studiów I-go Stopnia            -           dr Dorota Gazurek

Prodziekan ds. Studiów II-go Stopnia           -           dr med. Jacek Głodzik

 

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

 Dr hab. prof. nadzw. Aneta Bac

Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski

Prof. dr hab. med. Edward Golec

Dr hab. prof. nadzw. Joanna Golec

Dr hab. Marcin Grandys

Dr hab. prof. nadzw. Ewa Kałamacka

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski

Prof. dr hab. Anna Marchewka

Dr hab. prof. nadzw. Ewa Mędrela-Kuder

Dr hab. prof. nadzw. Anna Mika

Dr hab. Elżbieta Mirek

Dr hab. Zenon Nieckarz

dr hab. Katarzyna Ochałek

Dr hab. prof. nadzw. Wanda Pilch

Dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek

Dr hab. prof. nadzw. Marek Pokutycki

Dr hab. Joanna Sobiecka

Dr hab. Agnieszka Suder

Dr hab. prof. nadzw. Urszula Szmatlan-Gabryś

Dr hab. Elżbieta Szczygieł

Dr hab. Aneta Teległów

Dr hab. prof. nadzw. Weronika Wrona-Wolny

Prof. dr hab. Jerzy Żołądź

 Grupa nauczycieli akademickich

 Dr Paulina Aleksander-Szymanowicz

Dr Marta Curyło

Dr Katarzyna Chojak-Fijałka

Dr Aleksandra Kulis

Dr med. Szymon Pasiut

 Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ewa Kołodziej

Mgr Grażyna Stanisławczyk

Mgr Joanna Skwira

Dr Justyna Zapart-Bukowska

 Grupa studentów

 Aleksandra Domaradzka

Marlena Bartnicka

Kinga Marnik

Monika Święciak

Anna Borowa

Monika Barczuk

Mateusz Mardyła