Skład Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na okres kadencji 2016 – 2020

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej         -           dr hab. prof. AWF Piotr Mika

Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej     -           dr Dorota Gazurek

Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej     -           dr med. Jacek Głodzik

 

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

 Dr hab. prof. AWF Aneta Bac

Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski

Prof. dr hab. med. Edward Golec

Dr hab. prof. AWF Joanna Golec

Dr hab. prof. AWF Marcin Grandys

Dr hab. prof. AWF Edyta Janus

Dr hab. med. prof. AWF Rafał Januszek

Dr hab. prof. AWF Ewa Kałamacka

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski

Prof. dr hab. Anna Marchewka

Dr hab. prof. AWF Ewa Mędrela-Kuder

Dr hab. prof. AWF Anna Mika

Dr hab. prof. AWF Elżbieta Mirek

Dr hab. prof. AWF Zenon Nieckarz

dr hab. prof. AWF Katarzyna Ochałek

Dr hab. prof. AWF Wanda Pilch

Dr hab. prof. AWF Marek Pieniążek

Dr hab. prof. AWF Marek Pokutycki

Dr hab. prof. AWF Joanna Sobiecka

Dr hab. prof. AWF Agnieszka Suder

Dr hab. prof. AWF Urszula Szmatlan-Gabryś

Dr hab. prof. AWF Elżbieta Szczygieł

Dr hab. prof. AWF Aneta Teległów

Dr hab. prof. AWF Weronika Wrona-Wolny

Prof. dr hab. Jerzy Żołądź

 Grupa nauczycieli akademickich

 Dr Paulina Aleksander-Szymanowicz

Dr Marta Curyło

Dr Katarzyna Chojak-Fijałka

Dr Aleksandra Kulis

Dr med. Szymon Pasiut

 Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ewa Kołodziej

Mgr Grażyna Stanisławczyk

Mgr Joanna Skwira

Dr Justyna Zapart-Bukowska

 Grupa studentów

Aleksandra Domaradzka

Marlena Bartnicka

Kinga Marnik

Monika Święciak

Anna Borowa

Monika Barczuk

Mateusz Mardyła