Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

  • dr hab. prof. nadzw. Ewa KAŁAMACKA
  • prof. dr hab. med. Leszek KOŁODZIEJSKI
  • prof. dr hab. Anna MARCHEWKA - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
  • dr hab. prof.nadzw. Ewa MĘDRELA-KUDER
  • dr hab. prof. nadzw. Marek PIENIĄŻEK
  • prof. dr hab. Jerzy ŻOŁĄDŹ

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

  • dr med. Jacek GŁODZIK

Grupa studentów

  • studentka Agnieszka RYZNER