Prodziekan
ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich:

dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka, prof. AWF
 paw. I pok. 313 12 683 11 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat:
mgr Iwona Kucińska
paw. I pok. 313 12 683 11 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur: poniedziałek – godz. 10.30 do 12.00, środa – godz. 10.30 – 12.00

Studia Doktoranckie - informacje ogólne na głównej stronie Uczelni

Samorząd Doktorantów

Studia doktoranckie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w  Krakowie prowadzone są od roku akademickiego 2016/2017. Studia mają charakter stacjonarny i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Problematyka naukowo - badawcza Wydziału Rehabilitacji Ruchowej wyznacza zakres tematyczny prac doktorskich, które mogą być prowadzone w ramach studiów doktoranckich. Wydział Rehabilitacji Ruchowej z dniem 25 lutego 2008 roku uzyskał, nadane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

Opiekę nad studiami doktoranckimi sprawuje Kierownik Studiów Doktoranckich bezpośrednio podlegający Dziekanowi Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Rehabilitacji Ruchowej.
Prawa i obowiązki uczestników studiów określa regulamin studiów doktoranckich Podstawa prawna: Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami). Pełny tekst regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie znajduje się w Dziale Nauczania oraz u Kierownika Studiów Doktoranckich.