„Pragnę zwyciężyć,

lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,

niech będę dzielny w swym wysiłku”.

1.) Słowa tej przysięgi zostały wypowiedziane przez zawodników Olimpiad Specjalnych w dniu 23 maja 2013 r. na stadionie lekkoatletycznym naszej Uczelni w trakcie Ceremonii Otwarcia niezwykłych zawodów. Akademia Wychowania Fizycznego gościła w tym dniu sportowców startujących w XV Małopolskim Mityngu W Lekkiej Atletyce Olimpiad  Specjalnych oraz VI Małopolskim Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych.

 W zawodach uczestniczyło łącznie 180 zawodników, którzy startowali w 10 konkurencjach lekkoatletycznych oraz w turnieju bocce rozgrywanym w hali Zespołowych Gier Sportowych. Zawodników, trenerów, wolontariuszy i gości zebranych na Ceremonii Otwarcia przywitali Prorektor AWF prof. Edward Mleczko, który również wygłosił formułę otwarcia Mityngu oraz Ryszard Kacer- Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Małopolskie. W zawodach uczestniczyli zawodnicy, którzy na co dzień  trenują w 22 klubach Olimpiad Specjalnych na terenie całej Małopolski: DELFIN, DRUŻYNA S, EMAUS, KOLIBER, KRAKUS, OLIMP CHRZANÓW, OLIMPIA TARNÓW, PĘDZIWIATRY, PROSZÓWKI, KOMETA, RADWANOWICE, ROBOTNICZA, SENATORSKA, SZKLANI, TAJFUNY, TYGRYSY, WESOŁE SMOKI, WIETORA, ZAMOYSKIEGO, MYŚLENICKIE SKARBY, WILKI, RAKIETY.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną od ósmego roku życia wzwyż całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych. Udział w treningach i zawodach sportowych  wpływa na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. Uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych to również szansa na nowe przyjaźnie i możliwość pełniejszego włączenia się w życie społeczności lokalnej. Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uprawiania sportów indywidualnych i zespołowych, dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.

Zawody, mimo niezbyt sprzyjającej niskiej temperatury, przebiegły sprawnie i w gorącej atmosferze dzięki emocjom jakich dostarczyła sportowa rywalizacja zawodników oraz dzięki postawie i zaangażowaniu wolontariuszy, którymi w trakcie zawodów byli pracownicy AWF i studenci fizjoterapii. Oprócz zawodów sportowych widzowie mogli również obejrzeć prace zgłoszone na konkurs plastyczny „Jestem na Olimpiadzie”. Dodatkowo zorganizowana została dla uczestników zawodów „Wioska olimpijska”, w której studenci fizjoterapii przygotowali gry i zabawy ruchowe natomiast studenci terapii zajęciowej przygotowali stanowiska, na których zawodnicy mogli m. in. malować i składać orgiami, a przygotowane przez siebie dzieła mogli zabrać ze sobą na pamiątkę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym działalność Olimpiad Specjalnych, której celem jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości społecznej i  szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą forma niepełnosprawności. Organizatorami zawodów były Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Małopolskie oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wspierane przez:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, PFRON, Fundacja „Gorące Serce” przy Elektrociepłowni Kraków S.A., Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie oraz Specjalny Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy nr 4 w Krakowie.

 Gorąco dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie zawodów, a Zawodnikom gratulujemy wyników i zapraszamy za rok.

Galeria zdjęć dostępna jest TUTAJ


2.) Informacja na temat Dnia Treningowego MATP, który studenci przygotowali w 2012 roku (zdjęcia).

W dniu 20 listopada 2012 roku w SOSW nr 3 w Krakowie odbył się V Małopolski Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych przygotowany przez pracowników Ośrodka (koordynatorem programu MATP w regionie jest pani mgr Agnieszka Żychowicz)  z pomocą 30 studentów fizjoterapii (st. drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne). Była to NIEZWYKŁA IMPREZA, w czasie której 40 zawodników z całej Małopolski zaprezentowało swoje ćwiczone umiejętności ruchowe. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne zarówno intelektualnie jak i ruchowo. Reprezentowali oni szkoły specjalne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej oraz domy pomocy społecznej z Myślenic, Tarnowa, Słomnik, Radwanowic i Krakowa.

Całą imprezę rozpoczęły uroczyste przemówienia sponsorów i organizatorów z gościnnym udziałem służb mundurowych oraz część artystyczna przygotowana i wykonana przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Praskiej 64 i ich opiekunów. Po złożeniu przysięgi przez uczestników, przystąpili oni do wykonywania prób Dnia Treningowego MATP. Konkurencje przygotowane i przeprowadzone przez studentów I roku fizjoterapii AWF w Krakowie (dzielnie współpracowali studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywały się według ustalonej kolejności (zgodnie z Regulaminem Dnia Treningowego MATP). Część zawodników wykonywała konkurencje samodzielnie inni z pomocą. Sędziowie, którymi byli studenci fizjoterapii oceniali jak dobrze uczestnicy radzili sobie ze swoimi konkurencjami. Na uwagę zasługuje profesjonalizm i miła aparycja sędziów! Widownia nagradzała gromkimi brawami wysiłki zawodników. Pomimo, iż MATP nie polega na rywalizacji między uczestnikami to każdy z nich chciał zaprezentować swoje maksymalne możliwości i dlatego przez cały czas nie brakowało emocji. Nad płynnością przebiegu imprezy i zabawy czuwały urocze wodzirejki. W przerwie między konkurencjami studenci urządzili wspólną zabawę taneczną, w trakcie której przebojem była „Makarena”. Uczestnicy, którzy oczekiwali na swoje konkurencje mogli znaleźć rozrywkę również poza salą gimnastyczną. Zawodnicy po każdej konkurencji byli odznaczani, a kiedy wszyscy wykonali swoje zadania zostali nagrodzeni upominkami.

Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) jest to program rehabilitacyjno-treningowy skierowany do osób które z powodu znacznej niepełnosprawności intelektualnej i/lub fizycznej nie mogą brać udziału w dyscyplinach oficjalnych Olimpiad Specjalnych.  W odróżnieniu od tych ostatnich nie ma w MATP ściśle określonych zasad co jest istotnym ułatwieniem dla uczestników.

Dzięki uczestnictwu w Programie Treningu Aktywności Motorycznej poprawia się sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa uczestników. Udział w Dniu Treningowym daje również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w dużym oficjalnym wydarzeniu sportowym.

Na udział w zawodach uczestnicy – uczniowie i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym czekają cały rok. Dzień Treningowy daje im szansę na zaistnienie jako prawdziwym sportowcom oraz możliwość odniesienia sukcesów. Organizatorzy opisując Dzień Treningowy podkreślają korzyści z niego płynące oraz możliwość wykorzystania przez fizjoterapeutów w pracy zawodowej doświadczeń wyniesionych ze zrealizowanych w ten sposób zajęć praktycznych w ramach przedmiotu Adaptowana aktywność fizyczna:

„Realizacja w codziennej rehabilitacji Programu Treningu Aktywności Motorycznej pozwala pokonywać indywidualne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Z uwagi na swoje ograniczenia w poruszaniu i trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych ważnym elementem uczestnictwa zawodników w MATP jest możliwość integracji z wolontariuszami i innymi uczestnikami, ponieważ osoby te zwykle przebywają w zamkniętym kręgu społecznym. Część główną Dnia Treningowego stanowiła prezentacja określonych regulaminem ćwiczeń na 3 poziomach trudności. W zawodach nie było rywalizacji, a wzajemny doping. Integralną częścią zawodów jest udział zawodników w zajęciach o charakterze sensomotorycznym w  doskonale wyposażonych salach terapeutycznych naszego Ośrodka : Sali Doświadczania Świata, salach Integracji Sensorycznej i Rehabilitacyjnej.

Tak, jak w poprzednich latach zawody mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu studentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracownicy uczelni od samego początku wspierają naszą działalność identyfikując się z ideą programu Dnia Treningowego jako niezwykłego programu dla dzieci i młodzieży z największymi trudnościami ruchowymi i intelektualnymi. Dla studentów jest to wspaniała lekcja integracji i okazja do zdobywania doświadczeń zawodowych.” (ze strony: http://podwawelski.pl)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólna zabawę !

(opracowanie: dr Paweł Żychowicz oraz studenci I roku fizjoterapii)

 


3.) Informacja na temat III Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych, który studenci przygotowali w 2012 roku (zdjęcia).

W Krakowie w dniach 20-23 września 2012 roku odbył się w obiektach AWF w Krakowie  III Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. Turniej rozpoczęła Ceremonia Otwarcia, która odbyła się w Teatrze Ludowym. Po części oficjalnej na scenie wystąpiły: zespół muzyczno-wokalny "I o to chodzi" ze SOSW Nr 4 w Krakowie oraz Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka". Nad bezpiecznym powrotem do akademika czuwał Inspektor Wawelek  - maskotka turnieju w bocce.

 W pierwszych dniach turnieju, zgodnie z regulaminem zawodów, odbyły się preelimancje, które wyłoniły grupy sprawnościowe, w których następnie rywalizowali zawodnicy Olimpiad Specjalnych. Zawody rozgrywane były na hali AWF w Krakowie, uczelnia nasza była współorganizatorem zawodów.  W zawodach uczestniczyło 100 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną z całego kraju. Wielu zawodników po raz pierwszy miało okazję gry na profesjonalnej filcowej wykładzinie, która w odróżnieniu od trawy, wymaga mniejszej siły rzutu, a większej precyzji. Zawody zakończyła Ceremonia Zamknięcia Turnieju.

Studenci  I fizjoterapii poprzez obserwację i dopingowanie zawodników włączyli się w tworzenie wspaniałej atmosfery w trakcie zawodów. Dziękujemy!

(opracowanie: dr Paweł Żychowicz)

 


4.) Informacja na temat Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych który studenci przygotowali w 2012 roku (zdjęcia).

XIII Małopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Tymi słowami w środę 14 listopada 2012 r., w hali KS Bronowianka w Krakowie rozpoczął się XIII Małopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. W przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju wzięli udział studenci  I roku fizjoterapii (studiów stacjonarnych drugiego stopnia), którzy w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu Adaptowana aktywność fizyczna współpracowali z organizatorami przygotowując gry obserwowane oraz Indywidualny Konkurs Sprawności, a także sędziowali mecze turniejowe i prowadzili biuro zawodów. Indywidualny Konkurs Sprawności obejmował: podrzut piłeczki ręką, odbijanie piłeczki rakietką, uderzenie z forhendu, uderzenie z bekhendu, podanie piłeczki. W przeprowadzeniu turnieju udział wzięli: Ewelina Molczyk, Sylwia Bulanda, Katarzyna Bundyra, Joanna Bryja, Małgorzata Długosz, Magdalena Czech, Anna Miklusiak, Dominika Bogaczyk, Beata Gawron. Tegoroczne zawody po raz kolejny odbyły się w bardzo dobrych warunkach – na gościnnej hali KS Bronowianka, gdzie trenują i startują również czołowi polscy tenisiści stołowi.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną od ósmego roku życia wzwyż całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych. Udział w treningach i zawodach sportowych  wpływa na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. Uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych to również szansa na nowe przyjaźnie i możliwość pełniejszego włączenia się w życie społeczności lokalnej. Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uprawiania sportów indywidualnych i zespołowych, dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.

(opracowanie: dr Paweł Żychowicz oraz studenci I roku fizjoterapii)

 


5.) VIII Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie, tenisie stołowym i darcie (zdjęcia).

 

VIII Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie ziemnym, tenisie stołowym i darcie odbyły się w dniach 23.05 - 25.05.2013 r. na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego, Al. Jana Pawła II 78 oraz kortach Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37.  Jako jedne z wielu wolontariuszek wzięły w nim udział studentki naszej uczelni: Justyna Bazela, Anna Jamroży i Paulina Korbiel (I rok fizjoterapia, st. drugiego stopnia).

Igrzyska odbywały się pod hasłem: „Przeszczep to nowe życie”, a imprezę zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.

Celem igrzysk było między innymi propagowanie świadomego oddawania narządów do przeszczepu poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu  w środowisku osób po transplantacji i dializowanych. Był to również sprawdzian dla reprezentantów Polski na XIX Światowe Igrzyska po Transplantacji w Durban w Republice Południowej Afryki oraz kwalifikacja zawodników do reprezentacji Polski na 8 Europejskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbędą się w 2014 r. w Krakowie (również w obiektach naszej uczelni). Warto podkreślić, iż cała imprezy przyczyniła się do popularyzacji idei transplantacyjnej wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego.

W programie imprezy znalazły się zawody w pływaniu, piłce plażowej, lekkiej atletyce, darcie, tenisie ziemnym i stołowym. Oprócz zawodów odbył się również dla studentów i pracowników Uczelni wykład Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Chmury z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM (Szpital Dzieciątka Jezus, Warszawa) pt. ,,Stan przeszczepiania narządów w Polsce i sport po transplantacji narządów ''. Zawody zostały przeprowadzone we wszystkich kategoriach wiekowych od 6 do 70 lat i powyżej (dzieci w przedziałach 3 letnich, natomiast dorośli 10 letnich).

Misją Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji jest propagowanie świadomego oddawania narządów do przeszczepu poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji. W tym celu stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizuje treningi i obozy sportowe oraz zajęcia korekcyjno – rehabilitacyjnych. Reprezentuje również interesy sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz podejmuje działania na rzecz popularyzacja idei transplantacyjnej.

(opracowanie: dr Paweł Żychowicz oraz studenci I roku fizjoterapii)


6.) Zawody sztafet na ergometrach wioślarskich (zdjęcia).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odbyły się zawody sztafet na ergometrach wioślarskich, w których przeprowadzenie zaangażowali się studenci I roku fizjoterapii (st. drugiego stopnia): Anna Szmigielska, Katarzyna Reczyńska, Agnieszka Szpot, Katarzyna Sromek, Florentyna Tyrała, Maja Warzecha i Wojciech Kozyra. Prowadząc rozgrzewkę, pomagając sędziom oraz pełniąc obowiązki spikera zawodów studenci w praktyce mogli poznać sposób organizacji zawodów dla osób niewidomych i słabo widzących. Zajęcia te odbywali w ramach przedmiotu Adaptowana aktywność fizyczna.

Celem zawodów było rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej oraz nauka współzawodnictwa w grupach, a także zwiększanie wydolności fizycznej, poprawa koordynacji i doskonalenie techniki wioślarskiej u niewidomych i słabo widzących zawodników. Zawody wioślarskie przeprowadzono na urządzeniach nazwanych ergometrami. Zawodnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe, jak również ze względu na miejsce zamieszkania i stan niepełnosprawności – w takich grupach rozwijano umiejętności współzawodnictwa i pracy zespołowej. Motywacją do rywalizacji była także możliwość zdobycia nagród indywidualnych. Zastosowanie techniki wioślarskiej wpływa na rozwój koordynacji ruchowej zawodników, a intensywność wysiłku w trakcie treningów i zawodów sprzyja poprawie ich wydolności krążeniowo – oddechowej.

(opracowanie: dr Paweł Żychowicz oraz studenci I roku fizjoterapii)