Problematyka badawcza
Reologiczne i hematologiczne właściwości krwi, wpływ niskiej temperatury na przepływ krwi

Tematyka prac magisterskich i doktorskich
Badania reologiczne i biochemiczne u Morsów (osób kąpiących się zimą).
Reologiczne i hematologiczne właściwości krwi po wysiłku fizycznym. 

 

PUBLIKACJE

Książki

 1. Dąbrowski Z., Teległów A. Hematologiczne i reologiczne zmiany w procesie starzenia w Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, Warszawa.
   

Artykuły

 1.  Teległów A., Marchewka J.,  Tabarowski Z.,  Rembiasz K., Głodzik J., Ścisłowska  - Czarnecka A.. Comparison of selected morphological, rheological and biochemical parameters of Winter swimmers’ blood at the end of one Winter swimming season and at the beginning of another. Folia Biologica (Kraków). 63 (3):221-228, 2015 

 2. Marchewka A., Filar-Mierzwa K., Dąbrowski Z., Teległów A. Effects of rhythmic exercise performed to music on the rheological properties of blood in women over 60 years of age. Clin Hemorheol Microcirc. 60(4):363-73, 2015

 3. Ptaszek B., Teległów A., Głodzik J., Marchewka J., Impact of systemie cryotherapy on selected enzymes, gluthatioe and serum total protein levels in healthy young males, Antropomotoryka.  Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. IKES. 25 (70): 61-64, 2015  

 4. Kolbiarz D., Teległów A., Ścisłowska  - Czarnecka A., Marchewka J., Głodzik J., Żaba K., Filar – Mierzwa K., Changes In morphological – rheological blood properties of Hutnik Club Football Players, Antropomotoryka.  Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. IKES. 25 (71):31-38, 2015

 5. Ostrowski A., Strzała M., Juszkiewicz M., Teległów A., Stanula A. Łódź wielofunkcyjna "Laura 14" - od pomysłu do przemysłu, Logistyka,  4: 8083—8089, 2015

 6. Teległów A., Dąbrowski Z., Marchewka A., Tyka A., Krawczyk M., Głodzik J., Szyguła Z., Mleczko E., Bilski J., Tyka A., Tabarowski Z., Czepiel J., Filar - Mierzwa K. The influence of winter swimming on the rheological properties of blood. Clin Hemorheol  Microcirc. 57(2):119-127, 2014

 7. Teległów A., Dąbrowski Z., Marchewka A., Głodzik J., Rembiasz K., Krawczyk M., Marchewka J., Wcisło M., Ostrowski A.  Effects of winter swimming and whole-body cryotherapy on the hematological and rheological properties of blood in regular winter swimmers and individuals exposed to whole-body cryotherapy. Medicina Sportiva. 18(2): 52–57, 2014

 8. Teległów A.,Simoniuk A., Ryś B., Marchewka J., Marchewka A., Effect of winter          swimming and taking in a sauna on the biochemical properties of the blood in „walruses”. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. IKES. 68 (24): 11-17, 2014

 9. Wcisło M., Teległów A., Marchewka J. , Wpływ zimowych kąpieli na parametry morfologii krwi i ocenę termowizyjną ciała – badania „morsów”, Rehabilitacja Medyczna.  T. 18, nr 3: 4—10, 2014

 10. Teległów A., Ptaszek B., Marchewka J., Pawlus J., Głodzik J., Hawajska M. Impact of systemic cryotherapy on the rheological properties of the blood in healthy young males. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. IKES.  Vol. 68 (24):39-46, 2014

 11. Bilski J., Teległów A., Pokorski J., Nitecki J., Pokorska J., Nitecka E., Marchewka A., Dąbrowski Z., Marchewka J. Effects of a Meal on the Hemorheologic Responses to Exercise in Young Males., Biomed Res. Int.art. no. 862968, 2014

 12. Teległów A.,  Dąbrowski Z., Marchewka A., Tyka A. ,Krawczyk M., Głodzik J., Szyguła Z., Mleczko E., Bilski J., Tyka A., Tabarowski Z., Czepiel J., Filar-Mierzwa K.  The influence of winter swimming on the rheological properties of blood.,  Clin. Hemorheol. Microcirc.  57(2):119-127, 2014

 13. Gdula-Argasińska J., Tyszka-Czochara M., Teległów A., Dąbrowski Z., Paśko P., Librowski T., Gaweł M., Olbert M., Lipkowska A. Fatty acids profile in phospholipids of the erythrocyte membranes in swimming rats. Med. Int. Rev.  26a (102):19-23, 2014

 14. Czepiel J., Jurczyszyn A., Biesiada G.,  Sobczyk-Krupiarz I., Jałowiecka I., Świstek M., Perucki W., Teległów A., Marchewka J., Dąbrowski Z., Mach T., Garlicki A. Rheological properties of erythrocytes in patients infected with Clostridium difficile., Postępy Hig. Med. Dośw. (Online), 68:1397-1405, 2014

 15. Aleksander-Szymanowicz P. , Marchewka A., Dąbrowski Z., Teległów A., Bac A., Głodzik J. The influence of moderate-intensity physical effort on peripheral blood in adults with Down syndrome - a pilot study, J Physiol Pharmacol. 65(5):733-8, 2014

 16. Pilch W., Szygula Z., Tyka A., Pałka T., Tyka A., Cisoń T., Pilch P., Teległów A. Disturbances in pro-oxidant-antioxidant balance after passive body overheating and after exercise in elevated ambient temperatures in athletes and untrained men. PLoS One. Jan 20;9(1):e85320. doi: 10.1371/journal.pone.0085320. eCollection 2014.

 17. Teległów A, Bilski J, Dąbrowski Z, Marchewka A, Jaśkiewicz J, Gdula-Argasińska J, Głodzik J, Tabarowski Z, Lizak D. The effects of exercise in water at 4°C and 25°C on the rheological properties of blood and the composition of fatty acids in the erythrocyte membranes of laboratory rats. Clin Hemorheol Microcirc. 2012;51(2):139-48.

 18. Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Głodzik J., Kępińska M., Lizak D, Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4°C and 25°C.
  Medicina Sportiva 15(4):201-208, 2011
 19. Teległów A., Dąbrowski Z., Marchewka A., Tabarowski Z., Bilski J., Jaśkiewicz J., Gdula - Argasińska J., Głodzik J. Effects of cold water swimming in untrained older rats on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes. Folia Biologica 59 (3-4) 2011
 20. Dąbrowski Z., Dybowicz A. J., Marchewka A., Teległów A., Skotnicki A., Zduńczyk A., Aleksander P., Filar - Mierzwa K. Elongation index of erythrocytes, study of chosen erythrocyte enzymes, and the levels of glutathione,  malonyldialdehyde in polycythemia vera (PV). Clinical Hemorheology and M icrocirculation 2011, 47, 169-176
 21. Pietrzycka A.,  Słoczyńska K.,  Teległów A., Marchewka A.,  Drożdż M.,  Marona H. Aggregation and elongation indices of erythrocytes of patients with chronic renal insufficiency relate to antioxidant capacity FRAP and CAT/SOD Ratio Values Nefrologia i Dializoterapia Polska. — 2010, nr 14, s. 22—26
 22. Chwała M.,  Spannbauer A., Teległów A.,  Cencora A.,  Marchewka A.,  Hardeman M.R.,  Dąbrowski Z.. Red blood cell rheology in patients with chronic venous disease (CVD) . Clinical Hemorheology and Microcirculation.  Vol. 41 nr 3 (2009), s. 189-195
 23. Bilski J.,  Teległów A.,  Zahradnik-Bilska J.,  Dembiński A.,  Warzecha Z. Effects of exercise on appetite and food intake, Medicina Sportiva. - Vol. 13, iss. 2 (2009), s. 82—94
 24. Marchewka A.,  Filar-Mierzwa K.,  Teległów A., Właściwości reologiczne krwi a wysiłek fizyczny w procesie starzenia się / Rheological blood properties versus physical exertion in the process of aging Rehabilitacja Medyczna. - T. 13, nr 1 (2009), s. 29—32
 25. Staszek P.,  Marchewka A.,  Teległów A., Wojtanowski W.
  Specyfika pracy nauczyciela wf - z dziećmi autystycznymi,Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34—42
 26. Kowalski R.,  Szot P.,  Teległów A.,  Marchewka A.,  Pietrzycka A.,  Stępniewski M.,  Gdula-Argasińska J., Jaśkiewicz J., Rzeszutko M.,  Brzostek T.. Porównanie efektów treningu na bieżni ruchomej z treningiem na cykloergometrze rowerowym u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych , Kardiologia Polska. - T. 67, nr 9, supl. 5 (2009), s. 270—271
 27. Stachura K., Pietrzycka, A., Marchewka A.,  Teległów A.,  Drożdż M., Stępniewski M., Marona H., Ocena odkształcalności i agregacji krwinek czerwonych oraz całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza u pacjentów przed i po hemodializie , Acta Haematol. Pol.. - Vol. 39, nr 3 (2008), s. 461--467.
 28. Teległów A., Bilski J.,  Marchewka A., Głodzik  J., Jaśkiewicz J., Staszek P., Cechy reakcji organizmu na wysiłek fizyczny w niskiej temperaturze wody, Med. Sportiva Practica. - T. 9, nr 4 (2008), s. 66--72.
 29. Cencora A., Chwała  M.,  Spannbauer A.,  Spodaryk K., Teległów A.,  Czy modyfikacja odkształcalności i agregacji erytrocytów ma uzasadnienia u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych?
  Prz. Flebol.. - T. 15, z. 1 (2007), s. 29.
 30. Kowalski R.,  Teległów A.,  Brzostek T., Sawicka A., Jasiak-Tyrkalska B.,  Rzeszutko M.,  Marchewka A., Dropiński J.,  Szczeklik A.,  Kliniczne i reologiczne efekty rehabilitacji prowadzonej na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym u chorych z chromaniem przestankowym,
  Kardiol. Pol.. - T. 65, nr 8, supl. 3 (2007), s. 151-152.
 31. Grażyna B., Krzemień  J.,  Czepiel J.,  Teległów A., Dąbrowski  Z., Spodaryk K., Mach T., Rheological properties of erythrocytes in patients suffering from erysipelas. Examination with LORCA device, Clin. Hemorheol. Microcircul.. - Vol. 34, nr 3 (2006), s. 383--390.
 32. Spodaryk K.,  Teległów A.,  Iron Stores in Marathoners Throughout the Sport Season,  Adv. Exerc. Physiol.. - 2004, Vol.10, Nr 1, s. 1--6.

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

 1. Teległów A., Marchewka J., Marchewka A., Głodzik J. Comparison of selected rheological and biochemical parameters of blood at the end of one winter swimming season and at the beginning of another, 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation, Lisboa, Portugal, , 5-8 June 2016

 2. Ptaszek B, Wiśniewska K., Teległów A. Właściwości reologiczne krwi u pacjentów z rwą kulszową, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 20-21 maja 2016 

 3. Ptaszek B., Teległów A., Głodzik J., Marchewka J.. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na poziom wybranych enzymów, glutationu i białka osocza u młodych zdrowych mężczyzn, VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 4-5 lutego 2016 

 4. Teległów A., Ptaszek B., Marchewka J., Pawlus J., Głodzik J., Hawajska M. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na właściwości reologiczne krwi u młodych mężczyzn, VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 4-5 lutego 2016

 5. Teległów A., Głodzik J., Dąbrowski Z., Filip M., Marchewka J. Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na właściwości reologiczne krwi u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. XVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – SZkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, ZAMOŚĆ 11-13 .09.2014

 6. Kępińska M., Szyguła Z., Teległów A., Dąbrowski Z. Impact of 24 Systemic Cryotherapy Treatments on the Rheological and Morphological Properties of Blood in Healthy Men , icSPORTS, 2014

 7. Teległów A, Głodzik J, Dąbrowski Z, Filip M, Marchewka J. Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na właściwości reologiczne krwi u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. XVI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWO – SZKOLENIOWEPOLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI ZAMOŚĆ 11-13 .09.2014 r.

 8. M. Kepinska, Z. Szygula, A. Teleglow and Z. Dabrowski  Impact of 24 Systemic Cryotherapy Treatments on the Rheological and Morphological Properties of Blood in Healthy Men , icSPORTS, 2014

 9. Teległów A.,Dąbrowski Z., Marchewka A., Tabarowski Z., Szklarczyk H., Mleczko E., Rembiasz K., Bilski J.Czy zanurzanie w zimnej wodzie jest dobre dla naszego zdrowia? Badania reologiczne./Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii, I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie, 13.04.2012

 10. Teległów A., Dąbrowski Z., Marchewka A., Głodzik J., Krawczyk M., Szklarczyk H., Tabarowski Z., Szyguła Z., Tyka A., Pasiut Sz.,Wpływ zimowego pływania i krioterapii na właściwości reologiczne krwi, Effects of winter swimming and whole-body cryotherapy on blood rheological properties /Rehabilitacja w XXI wieku : Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 23-25.02.2012
 11. Aleksander P., Marchewka A., Dąbrowski Z., Teległów A., Głodzik J., Badanie wpływu 6-tygodniowej rehabilitacji realizowanej w formie jazdy na cykloergometrze na wybrane wskaźniki morfologiczne krwi obwodowej u osób z zespołem Downa /Rehabilitacja w XXI wieku : Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 23-25.02.2012
 12. Drąg J., Pietrzycka A., Brzostek T., Jaśkiewicz J., Bromboszcz J., Dendura M., Kmieć S., Pabisiak A., Teległów A., Smoleński O., Dąbrowski Z.,Expression of mRNA for selected elongases and desaturases of white blood cells in patients submitted to cardiac rehabilitation program after myocardial infarction.
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : [20th International Symposium] / ed. by Henryk Lach Wydawnictwo Abaton, 2011
 13. Teległów A.,Dąbrowski Z., Marchewka A., Bilski J., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska A., Głodzik J., Filar-Mierzwa K., Aleksander P.,Effects of cold water swimming in untrained older rats on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes /
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : [20th International Symposium] 2011
 14. Teległów A.,Dąbrowski Z., Marchewka A., Tyka A., Krawczyk M., Głodzik J., Szklarczyk H., Szyguła Z., Tabarowski Z., Bilski J., Filar-Mierzwa K. The influence of winter swimming on blood rheological properties ,12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and Future Research in the Science of Human Movement" : conference programme and abstracts / University School of Physical Education in Cracow. - Krakow : University School of Physical Education 2011
 15. Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J.. Exercise in water at 4 C and 25 C on blood rheological properties and the composition of fatty acids in erythrocyte membranes of laboratory rats
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism / ed. Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher Vocational School in Cracow. - Kraków :, 2010
 16. Bilski J., Teległów A., Pokorski J., Nitecki J., Pokorska J., Nitecka E., Marchewka A., Dąbrowski Z.,Effects of meal on the hemorheologic responses to intensive exercise
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism / ed. Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher Vocational School in Cracow. - Kraków 2010.
 17. Dąbrowski Z.,Marchewka A., Mleczko E., Teległów A., Odnowa i starzenie układu hematopoetycznego
  Międzynarodowe Forum "Zdrowie i Długowieczność" The International Forum "Health and Longevity", Kielce, 20-22.05.2010,
 18. Dąbrowski Z., Dybowicz J., Marchewka A., Teległów A., Zdunczyk A., Aleksander P., Filar-Mierzwa K.,Rheological examination of erythrocytes, study of activity of chosen enzymes and level of glutathione, malonyldialdehyde in polycythemia vera
  9th World Congress for Microcirculation in conjunction with the 19th EuroChap, European Chapter Meeting of the International Union of Angiology, September 26-28 2010 : final program and abstract book. - Paryż ,2010.
 19. Turczyk A., Marchewka A., Teległów A.,Properties of blood among patients with multiple sclerosis - preliminary report /9th World Congress for Microcirculation in conjunction with the 19th EuroChap, European Chapter Meeting of the International Union of Angiology, September 26-28 2010 : final program and abstract book. - Paryż : [s.n.], 2010.
 20. Teległów A., , Jan Bilski, Anna Marchewka, J. Jaśkiewicz, J. Gdula-Argasińska, Jacek Głodzik, Z. Tabarowski, Edward Mleczko, Dąbrowski Z., Influence of exercise in water at 4 C on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes of laboratory rats World Congress for Microcirculation ( 2010 ; Paryż)
 21. Kowalski R., Brzostek T., Teległów A., Marchewka A., Pietrzycka A., Stępniewski M.,  Rzeszutko M., Sawicka A.,  Szczeklik A.,Rheological changes and antioxidative enzymes activity after pain free exercise training program in patients with PAOD. Examination with the LORCA device ,/ Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (ESCHM) (15 ; 2009 ; Pontresina)
 22. Kowalski R., Szot P., Teległów A., Marchewka A.,  Pietrzycka A.,  Stępniewski M., Gdula-Argasińska J.,  Jaśkiewicz J.,  Rzeszutko M., Brzostek T.,Porównanie efektów treningu na bieżni ruchomej z treningiem na cykloergometrze rowerowym u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych /Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (13 ; 2009 ; Poznań)Język: POL
 23. Teległów A., Marchewka A., Dąbrowski Z. Rheological parameters and blood indices of rats subjected to swimming exerciceincold(4°C)water, International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology(16;2007;Kraków)
 24. Cencora A., Chwała M.,  Spannbauer A., Spodaryk K. Teległów A., Czy modyfikacja odkształcalności i agregacji erytrocytów ma uzasadnienia u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych?
  /Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (19 ; 2007 ; Szczyrk)
 25. Teległów A., Marchewka A., Dąbrowski Z., Effects of swimming exercise in cold water (4 ºC) on RBC Rheology and membrane fatty acids compostion, Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation(14,2007,Drezno)
 26. Kowalski R.,  Teległów A., Brzostek T. Sawicka A. Jasiak-Tyrkalska B., Rzeszutko M., Marchewka A. Dropiński J., Szczeklik A., Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (11 ; 2007 ; Wrocław)
 27. Kowalski R., Teległów A.,  Brzostek T., Górkiewicz M.. Marchewka A.,Comparsion of rheological properties of erythrocytes in patients with claudication after treadmill and cycloergometer training. Examination with Lorca device./Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (14 ; 2007 ; Drezno)
 28. Cencora A., Chwała M.,  Spannbauer A. Spodaryk K.,  Teległów A., Czy modyfikacja odkształcalności i agregacji erytrocytów ma uzasadnienia u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (5 ; 2006 ; Bydgoszcz )