Kwalifikacje zawodowe

 • 1995-2000 - studia magisterskie na kierunku Biologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
 • 2010 -  tytuł doktora nauk medycznych, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
 • 2018 – tytuł  doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Praca zawodowa

Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  w Krakowie - profesor AWF

Staże zagraniczne i krajowe

 • Niemcy, Erlangen, staż odbyty w Head and Neck Surgery of the University Hospital Erlangen, Section of Experimental Onkology and Nanomedicine, 04-09.11.2015,
 • Litwa, Wilno, wyjazd w ramach programu Erasmus+ do Uniwersytetu Nauk Stosowanych, University of Applied Sciences, 23-29.04.2017,
 • Polska, Kraków, staż odbyty w Zakładzie Radioligandów CMUJ, 04-26.05.2017,
 • Słowenia, Portoroż, certyfikat ukończenie kursu reologicznego podczas 13th Annual European Rheology Conference, 7-11.04. 2019

Członkostwo w krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 • 2012 – obecnie członek organizacji Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia w Krakowie
 • 2012 – obecnie honorowy członek Krakowskiego Stowarzyszenia Morsów „Kaloryfer” w Krakowie

Publikacje:

od roku 2009

do roku 2008

Tematyka badawcza

 1. Wpływ regularnych zimowych kąpieli na zmiany we właściwościach morfologiczno– reologiczno – biochemicznych krwi.
 2. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na zmiany we właściwościach morfologiczno– reologiczno – biochemicznych krwi.
 3. Wpływ sauny na zmiany we właściwościach morfologiczno–reologiczno– biochemicznych krwi.
 4. Zmiany we właściwościach morfologiczno – reologiczno – biochemicznych krwi u zawodników przed i po triathlonie.
 5. Reologiczne i hematologiczne właściwości krwi po wysiłku fizycznym.

Biologia medyczna – program obejmuje wykłady i ćwiczenia w grupach dziekańskich

CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z ogólną budową ciała człowieka na poziomie komórki i tkanek. Opis procesów zachodzących od dzieciństwa do starości.

W skład treści nauczania wchodzą: budowa i funkcje komórki, histologia ogólna - budowa i funkcje, męski i żeński układ rozrodczy, ontogeneza człowieka.

Biologia z genetyką - program obejmuje wykłady i ćwiczenia w grupach dziekańskich

CEL PRZEDMIOTU: Rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu budowy i funkcji komórki ludzkiej. Zdobycie wiedzy o wirusach, bakteriach, grzybach, pasożytach. Pogłębienie wiedzy studentów z zakresu mechanizmów dziedziczenia i przenoszenia informacji genetycznej oraz chorób genetycznych. Współczesna biotechnologia.

W skład treści nauczania wchodzą: budowa komórki roślinnej i zwierzęcej, budowa i funkcje wirusów, bakterie – budowa i funkcje, budowa i rozmnażanie grzybów, pasożyty ludzkie- objawy i leczenie, genetyka człowieka – zrozumienie prawidłowości dziedziczenia, współczesna biotechnologia i sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych.

Diagnostyka laboratoryjna stosowana w rehabilitacji klinicznej – program obejmuje wykłady i ćwiczenia realizowane w grupach laboratoryjnych

CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat badań laboratoryjnych będących ważnym elementem współczesnej medycyny, które dostarczają informacji o stanie zdrowia pacjenta.

W skład treści nauczania wchodzą: analiza i ocena badań w kierunku chorób hematologicznych, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu krążenia, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu oddechowego, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu pokarmowego, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu moczowo – płciowego, diagnostyka wybranych chorób nowotworowych.

Diagnostyka laboratoryjna dla potrzeb kosmetologii – program obejmuje wykłady

CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne stanowią jedno z podstawowych źródeł o stanie zdrowia.

W skład treści nauczania wchodzą: diagnostyka mikrobiologiczna i alergologiczna, diagnostyka laboratoryjna chorób układu krwiotwórczego, diagnostyka laboratoryjna chorób układu krzepnięcia, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu oddechowego, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu pokarmowego, analiza i ocena badań w kierunku chorób układu moczowo – płciowego, diagnostyka wybranych chorób nowotworowych.