Problematyka badawcza

Reologiczne i hematologiczne właściwości krwi pod wpływem wysiłku fizycznego, różnych czynników, wpływu niskiej temperatury.

Tematyka prac magisterskich i doktorskich
Na bazie problematyki badawczej

 

PUBLIKACJE

Książki

 1. Dąbrowski Z., Teległów A. Hematologiczne i reologiczne zmiany w procesie starzenia w Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J., Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, Warszawa.
 2. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja,  Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, Warszawa. 
 3. Dąbrowski Z. Fizjologia krwi. Wybrane zagadnienia Fizjologia krwi t. I i II , Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, Warszawa

Artykuły

 1. Mleczko E., Dąbrowski Z. Rembiasz K., Gradek J.,Żaba K.,Ząbek M., Ruta D. The Marathon and Blood Morphologyi. Antropomot J Kynesiol Exerc Sci 2014; 66: 11 - 24
 2. Zbigniew Dąbrowski, Aleksander B. Skotnicki: Historia odkrycia znaczenia szybkości opadania erytrocytów (OB) w patologii człowieka (w 150 rocznicę urodzin polskiego lekarza i naukowca Edmunda Biernackiego). Przegl Lekarski 2016; 73:343 - 348
 3. Anna Pabisiak, Janusz Bromboszcz, Stanisława Kmieć, M. Dendura, Zbigniew Dąbrowski, Olgierd Smoleński.Changes in the complete blood count and blood rheology in patients after myocardial infarction participating in the rehabilitation programme ,Clinical Hemorheology and Microcirculation. - Vol. 61, no. 3 (2016), s. 541—547
 4. Anna Marchewka, Katarzyna Filar-Mierzwa, Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów.
  Effects of rhythmic exercise performed to music on the rheological properties of blood in women over 60 years of age, Clinical Hemorheology and Microcirculation. - Vol. 60, no. 4 (2015), s. 363—373
 5. Anna Marchewka, Katarzyna Filar-Mierzwa, Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów. Effects of rhythmic exercise performed to music on the rheological properties of blood in women over 60 years of age , Clinical Hemorheology and Microcirculation. - Vol. 60, no. 4 (2015), s. 363—373
 6. Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jacek Głodzik, Konrad Rembiasz, Marcin Krawczyk, Jakub Marchewka, Małgorzata Wcisło, Andrzej Ostrowski. Effects of winter swimming and whole-body cryotherapy on the hematological and rheological properties of blood in regular winter swimmers and individuals exposed to whole-body cryotherapy Medicina Sportiva. - Vol. 18, nr 2 (2014), s. 52—57
 7. Jan Bilski, Aneta Teległów, Janusz Pokorski, Jacek Nitecki, Joanna Pokorska, Ewa Nitecka, Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jakub Marchewka. Effects of a meal on the hemorheologic responses to exercise in young males, BioMed Research International. - Vol. 2014, Article ID 862968.
 8. Paulina Aleksander-Szymanowicz, Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów, Aneta Bac, Jacek Głodzik.The influence of moderate-intensity physical effort on peripheral blood in adults with Down syndrome - a pilot study, Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 65, nr 5 (2014), s. 733—738
 9. Zbigniew Dąbrowski, Edward Mleczko, Konrad Rembiasz, Aneta Teległów, Marta Szarek, Joanna Gradek, Rheological properties in marathon runners, Antropomotoryka, 68(24):19-38, 201
 10. Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J., Tabarowski Z., Lizak D.The effects of exercise in water at 4°C and 25°C on the rheological properties of blood and the composition of fatty acids in the erythrocyte membranes of laboratory rats. Clin Hemorheol Microcirc. 2012;51(2):139-48.
 11.  Teległów A., Dąbrowski Z., Marchewka A., Tabarowski Z., Bilski J., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J., Lizak D., Kepińska M.Effects of cold water swimming on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes of untrained older rats.Folia Biol (Krakow). 2011;59(3-4):203-9.
 12.  Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Głodzik J., Kępińska M., Lizak D, Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4°C and 25°C. Medicina Sportiva 15(4):201-208, 2011
 13.  Opydo-Chanek M., Dąbrowski Z.Response of astrocytes and microglia/macrophages to brain injury after bone marrow stromal cell transplantation: a quantitative study.Neurosci Lett. 2011 Jan 7;487(2):163-8. Epub 2010 Oct 14.
 14.  Tworek K., Solak K., Janeczek A., Niedźwiedzki T., Tabarowski Z., Dąbrowski Z., Schoutens A., Tworek S. Ectopic bone formation after treatment with colchicine. Folia Biol (Krakow). 2010;58(1-2):125-33.
 15.   Czepiel J, Biesiada G, Gajda M, Szczepański W, Szypuła K, Dąbrowski Z, Mach T.The effect of TCDD dioxin on the rat liver in biochemical and histological assessment.Folia Biol (Krakow). 2010;58(1-2):85-90.
 16. Chwała M., Spannbauer A., Teległów A., Cencora A., Marchewka A., Hardeman M.R., Dąbrowski Z. Red blood cell rheology in patients with chronic venous disease (CVD).Clin Hemorheol Microcirc. 2009;41(3):189-95.
 17.  Zabiński Z., Rutowski J., Moszczyński P., Dąbrowski Z. [Red cell system and selected red cell enzymes in men occupationally exposed to mercury vapours].Przegl Lek. 2006;63 Suppl 7:74-83. Polish.
 18. Biesiada G., Krzemień J., Czepiel J., Teległów A., Dąbrowski Z., Spodaryk K., Mach T.Rheological properties of erythrocytes in patients suffering from erysipelas. Examination with LORCA  device.Clin Hemorheol Microcirc. 2006;34(3):383-90.
 19.  Nowak E., Wyrwicz G., Dąbrowski Z., Smoleński O., Spodaryk K. Effects of phenylhydrazine or recombinant human erythropoietin on deformability and activity of dehydrogenase glucose-6-phosphate and acetylcholinesterase in Wistar rats blood enriched in reticulocytes. Folia Biol (Krakow). 2003;51(3-4):195-9.
 20. Nowak-Piszczek E., Wyrwicz G., Dąbrowski Z., Smoleński O., Spodaryk K.Deformability and enzymes activities of red blood cells in hemodialysed and peritoneal dialysed patients with chronic renal disease.Clin Hemorheol Microcirc. 2003;28(4):251-7.
 21. Januszewski M., Dąbrowski Z., Adamus M., Niedźwiedzki T.Three-dimensional model of bone marrow stromal cell culture. Biomed Mater Eng. 2003;13(1):1-9.
 22. Nowak E., Wyrwicz G., Dąbrowski Z., Smolenski O., Spodaryk K Rheological and biochemical examination of red blood cells after treatment with different pharmacological and toxic substances. lin Hemorheol Microcirc. 2002;26(2):91-7.

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

 1. Teległów A.,Dąbrowski Z., Marchewka A., Tabarowski Z.,  Szklarczyk H.,  Mleczko E., Rembiasz K.,  Bilski J.Czy zanurzanie w zimnej wodzie jest dobre dla naszego zdrowia? Badania reologiczne./Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii, I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie, 13.04.2012
 2.  Teległów A.,  Dąbrowski Z.,  Marchewka A.,  Głodzik J.,  Krawczyk M.,  Szklarczyk H.,  Tabarowski Z.,  Szyguła Z.,  Tyka A.,  Pasiut Sz.,Wpływ zimowego pływania i krioterapii na właściwości reologiczne krwi,  Effects of winter swimming and whole-body cryotherapy on blood rheological properties /Rehabilitacja w XXI wieku : Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa   Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 23-25.02.2012 
 3. Aleksander P.,  Marchewka A.,  Dąbrowski Z.,  Teległów A.,  Głodzik J., Badanie wpływu 6-tygodniowej rehabilitacji realizowanej w formie jazdy na cykloergometrze na wybrane wskaźniki morfologiczne krwi obwodowej u osób z zespołem Downa /Rehabilitacja w XXI wieku : Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 23-25.02.2012
 4. Drąg J.,  Pietrzycka A.,  Brzostek T.,  Jaśkiewicz J.,  Bromboszcz J.,  Dendura M.,  Kmieć S.,  Pabisiak A.,  Teległów A.,  Smoleński O.,  Dąbrowski Z.,Expression of mRNA for selected elongases and desaturases of white blood cells in patients submitted to cardiac rehabilitation program after myocardial infarction.          
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : [20th International Symposium] / ed. by Henryk Lach Wydawnictwo Abaton, 2011
 5. Teległów A.,Dąbrowski Z., Marchewka A.,  Bilski J.,  Jaśkiewicz J.,  Gdula-Argasińska A.,  Głodzik J.,  Filar-Mierzwa K.,  Aleksander P.,Effects of cold water swimming in untrained older rats on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes /
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : [20th International Symposium] 2011
 6. Teległów A.,Dąbrowski Z., Marchewka A., Tyka A.,  Krawczyk M.,  Głodzik J.,  Szklarczyk H.,  Szyguła Z.,  Tabarowski Z., Bilski J., Filar-Mierzwa K. The influence of winter swimming on blood rheological properties ,12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and Future Research in the Science of Human Movement" : conference programme and abstracts / University School of Physical Education in Cracow. - Krakow : University School of Physical Education  2011
 7.  Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J.. Exercise in water at 4 C and 25 C on blood rheological properties and the composition of fatty acids in erythrocyte membranes of laboratory rats
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism / ed. Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher Vocational School in Cracow. - Kraków :, 2010
 8. Bilski J.,  Teległów A.,  Pokorski J., Nitecki J.,  Pokorska J., Nitecka E.,  Marchewka A.,  Dąbrowski Z.,Effects of meal on the hemorheologic responses to intensive exercise
  Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism / ed. Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher Vocational School in Cracow. - Kraków 2010.
 9. Dąbrowski Z.,Marchewka A., Mleczko E., Teległów A.Odnowa i starzenie układu hematopoetycznego
  Międzynarodowe Forum "Zdrowie i Długowieczność"  The International Forum "Health and Longevity", Kielce, 20-22.05.2010,
 10. Dąbrowski Z., Dybowicz J., Marchewka A.,  Teległów A.,  Zdunczyk A., Aleksander P.,  Filar-Mierzwa K.,Rheological examination of erythrocytes, study of activity of chosen enzymes and level of glutathione, malonyldialdehyde in polycythemia vera
  9th World Congress for Microcirculation in conjunction with the 19th EuroChap, European Chapter Meeting of the International Union of Angiology, September 26-28 2010 : final program and abstract book. - Paryż ,2010.
 11. Teległów A., , Jan Bilski, Anna Marchewka, J. Jaśkiewicz, J. Gdula-Argasińska, Jacek Głodzik, Z. Tabarowski, Edward Mleczko, Dąbrowski Z., Influence of exercise in water at 4 C on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes of laboratory rats  World Congress for Microcirculation ( 2010 ; Paryż)
 12. Teległów A., Marchewka A., Dąbrowski Z. Rheological parameters and blood indices of rats subjected to swimming exerciceincold(4°C)water, International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology(16;2007;Kraków)
 13. Teległów A., Marchewka A., Dąbrowski Z., Effects of swimming exercise in cold water (4 ºC) on RBC Rheology and membrane fatty acids compostion, Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation(14,2007,Drezno)