Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

  • Żołądź JA, Grassi B, Majerczak J, Szkutnik Z, Korostynski M, Karasinski J, Kilarski W, Korzeniewski B. Training-induced acceleration of VO2 on-kinetics precedes muscle mitochondrial biogenesis in humans. Experimental Physiology 2013; 98: 883-898. [IF=2,871]
  • Korzeniewski B, Żołądź JA,. Slow VO2 off-kinetics in skeletal muscle is associated with fast PCr off-kinetics and inversely. Journal of Applied Physiology 2013; 115: 605-612. doi: 10.1152/japplphysiol.00469.2013. [IF=3,434]

 Streszczenia prac:

  • Majerczak J, Grandys M, Duda K, Chłopicki S, Bartosz G, Żołądź JA. Endurance training decreases basal serum syndecan-1 concentration and enhances basal plasma antioxidant status in humans”; Fourth Interdisciplinary JCET Seminar 13-16 June 2013, Kościelisko, Book of Abstracts p. 43
  • Żołądź JA, Majerczak JGrandys M, Kilarski W. Endurance training-induced improvement in exercise tolerance in relation to the capillary to fiber ratio in vastus lateralis muscle in young, healthy men”; Fourth Interdisciplinary JCET Seminar 13-16 June 2013, Kościelisko, Book of Abstracts p. 42
  • Wojewoda M, Kmiecik K, Sitek B, Wójcik T, Ventura-Clapier R, Kamiński K, Onopiuk M, Fedorowicz A, Żołądź JA, Chłopicki S. Impairment of exercise tolerance in IL-6 KO mice is associated with deficiency in mitochondrial oxidative capacity in skeletal muscles but rather not with maladaptive endothelial response to exercise. Fourth Interdisciplinary JCET Seminar 13-16 June 2013, Kościelisko, Book of Abstracts p. 9

 suma IF = 6,305