Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

  • Żołądź JA, Majerczak J, Grassi B. Commentaries on Viewpoint: The two-hour marathon: Who and when? Journal of Applied Physiology 2011; 110: 278-293. [IF=3.753]
  • Grassi B, Porcelli S, Salvadego D, Żołądź JA. Slow VO2 kinetics during moderate-intensity exercise as markers of lower metabolic stability and lower exercise tolerance. European Journal of Applied Physiology 2011; 111: 345-355. [IF=2.147]
  • Grandys M, Majerczak J, Zapart-Bukowska J, Kulpa J, Zoladz JA. Gonadal Hormone Status in Highly Trained Sprinters and in Untrained Men. Journal of Strength and Conditioning Research 2011; 25: 1079-1084. [IF=1.831]

Rozdziały podręczników

  • Żołądź JA, Majerczak J, Duda K. Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego; pod redakcją J. Górskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011; str. 157-165. (ISBN 978-83-200-4146-0)
  • Grassi B, Żołądź JA.  Zintegrowana odpowiedź ustroju na niedotlenienie wysokościowe W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego; pod redakcją J. Górskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011; str. 183-197. (ISBN 978-83-200-4146-0)

Streszczenia prac

  • Majerczak J, Kulpa J, Rychlik U, Grandys M, Zapart-Bukowska J, Kuczek P, Duda K, Żołądź JA. The effect of five months of moderate intensity vs. heavy intensity endurance training on the power generating capabilities, blood lipid profile and markers of inflammation in young, healthy men. 2nd Interdisciplinary JCET Seminar “Endothelium in life-style diseases” Krakow, 8-10th December, 2011, Book of abstracts p.49-50
  • Żołądź JA, Majerczak J, Szafarz M, Walczak M, Wójcik T, Sitek B, Grandys M, Kuczek P, Duda K, Chłopicki S. The effect of single bout of physical exercise and five months of endurance training on plasma 1-methylnicotinamide and prostacyclin concentrations in young, healthy men. 2nd Interdisciplinary JCET Seminar “Endothelium in life-style diseases” Krakow, 8-10th December, 2011, Book of abstracts p.51-52
  • Chłopicki S, Kurdziel M, Sternak M, Szafarz M, Szymura-Olesiak J, Kamiński K, Żołądź JA. Single bout of endurance swimming exercise increases NNMT activity in the liver and MNA concentration in plasma; the role of IL-6. 2nd Interdisciplinary JCET Seminar “Endothelium in life-style diseases” Krakow, 8-10th December, 2011, Book of abstracts p.10

suma IF = 7,731