WYBRANE PUBLIKACJE

Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej


rok 2002

 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J, Thor P. Effect of different cycling frequencies during incremental exercise on the venous plasma potassium concentration in humans. Physiological Research 2002, 51: 581-586. [IF = 0,984]
 • Żołądź JA, Duda K, Karasinski J, Majerczak J, Kolodziejski L, Korzeniewski B. MyHC II content in the vastus lateralis m. quadricipitis femoris is positively correlated with the magnitude of the non-linear increase in the VO2 / power output relationship in humans. Journal of Physiology and Pharmacology 2002, 53: 805-821. [IF = 1,406]
 • Żołądź JA, Duda K, Konturek SJ, Sliwowski Z, Pawlik T, Majerczak J. Effect of different muscle shortening velocities during prolonged incremental cycling exercise on the plasma growth hormone, insulin, glucose, glucagon, cortisol, leptin and lactate concentrations. Journal of Physiology and Pharmacology 2002, 53: 409-422. [IF = 1,406]
 • Korzeniewski B, Żołądź JA. Influence of rapid changes in cytosolic pH on oxidative phosphorylation in skeletal muscle: theoretical studies. Biochemical Journal 2002, 365: 249-258. [IF = 4,326]

rok 2001

 • Korzeniewski B, Żołądź JA. A model of oxidative phosphorylation in mammalian skeletal muscle. Biophysical Chemistry 2001, 30: 17-34. [IF = 1.918]
 • Śliwowski Z, Lorens K, Konturek SJ, Bielański W, Żołądź JA. Leptin, gastrointestinal and stress hormones in response to exercise in fasted or fed subjects and before or after blood donation. Journal of Physiology and Pharmacology 2001, 52: 53-70. [IF = 1.459]
 • Żołądź JA, Korzeniewski B. Physiological background of the change point in VO2 and the slow component of oxygen uptake kinetics. Journal of Physiology and Pharmacology 2001, 52: 167-184. [IF = 1.459]
 • Majerczak J, Karasiński J, Zawadowska B, Kołodziejski JL, Semik D, Kilarski W, Duda K, Żołądź JA. Early plasma ammonia accumulation during exercise in humans with higher proportion of fast myosin heavy chain in m. vastus lateralis. Journal of Muscle Research and Cell Motility 2001, 22: 572-573. [IF = 1,460]
 • Majerczak J, Duda K, Żołądź JA. Wpływ unerwienia, czynników hormonalnych i mechanicznych na ekspresję izoform miozyny w mięśniach szkieletowych człowieka. Folia Medica Cracoviensia 2001, 42: 89-104.
 • Majerczak J, Duda K, Żołądź JA. Izoformy miozyny w mięśniach szkieletowych człowieka i ich transformacja w ontogenezie. Folia Medica Cracoviensia 2001, 42: 81-88.

rok 2000 i wcześniej

 • Żołądź JA, Rademaker AC, Sargeant AJ. Human muscle power generating capability during cycling at different pedalling rates. Experimental Physiology 2000, 85: 117-124.  [IF = 1.057]
 • Banach T, Żołądź JA, Kolasinska-Kloch W, Szygula Z, Thor PJ. Wpływ starzenia się na aktywność autonomicznego układu nerwowego u biegaczy długodystansowych. Folia Medica Cracoviensia 2000, 41: 113-120.
 • Żołądź JA, Szkutnik Z, Majerczak J, Duda K. Change point in VCO2 during incremental exercise test: New method for assessment of human exercise tolerance. Acta Physiologica Scandinavica 1999, 167: 49-56. [IF = 1.411]
 • Żołądź JA, Duda K, Sułek Z, Jasiński A, Majerczak J, Kibiński J, Kulinowski P. Alkaloza oddechowa w czasie wysiłkowych badań mięśni podudzia: opis przypadku. Diagnostyka Laboratoryjna 1999, 35: 547-552.
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J. VO2/power output relationship and the slow component of oxygen uptake kinetics during cycling at different pedalling rates: relationship to venous lactate accumulation and blood acid-base balance. Physiological Research 1998, 47: 427-438. [IF = 0.616]
 • Spodaryk K, Żołądź JA. The human red blood cells 2,3 - DPG level during an incremental exercise test: Relationship to the blood acid-base balance. Physiological Research 1998, 47: 17-22. [IF = 0.616]
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J, Emmerich J, Domański J. Pre-exercise acidification induced by ingestion of NH4Cl does increases the magnitude of the slow component of VO2 kinetics in humans. Journal of Physiology and Pharmacology 1998, 49: 443-455. [IF = 1.114]
 • Żołądź JA, Szkutnik Z, Majerczak J, Duda K. Detection of the change point in oxygen uptake during an incremental exercise test using the recursive residuals: Relationship to the plasma lactate accumulation and blood acid base balance. European Journal of Applied Physiology 1998, 78: 369-377. [IF = 1.045]
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J. Oxygen uptake does not increase linearly at high power output of incremental exercise in humans. European Journal of Applied Physiology 1998, 77: 445-451. [IF = 1.045]
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J, Kulpa J. Wymiana gazowa, równowaga kwasowo-zasadowa krwi i sprawność mechaniczna mięśni w wysiłku o stopniowo wzrastającej mocy u młodych zdrowych ludzi. Pneumonologia i Alergologia Polska 1998, 66: 163-172.
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J. Próg mleczanowy i konsumpcja tlenu w dwóch rodzajach wysiłków stopniowanych. Diagnostyka Laboratoryjna 1998, 34: 223-232.
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J, Domański J, Emmerich J. Metabolic alkalosis induced by pre-exercise ingestion of NaHCO3 does not modulate the slow component of VO2 kinetics in humans. Journal of Physiology and Pharmacology 1997, 48: 211-223.
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J. Wpływ przedwysiłkowej alkalizacji na akumulację mleczanu we krwi podczas wysiłków o niskim i wysokim poziomie generowanej mocy. Medycyna Sportowa 1996, 65/66: 2-6.
 • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J, Domański J, Emmerich J. Zależność między poborem tlenu a wielkością mocy generowanej przez mięśnie szkieletowe człowieka - nowe spojrzenie na starą teorię. Medycyna Sportowa 1996, 57: 3-7.
 • Żołądź JA, Rademaker A, Sargeant AJ. Non-linear relationship between O2 uptake and power output at high intensities of exercise in humans. Journal of Physiology (London) 1995, 488: 211-217. [IF=4,327]
 • Żołądź JA, Sargeant AJ, Emmerich J, Stokłosa J., Żychowski A. Changes in acid-base status of marathon runners during an incremental exercise field test: Relationship to mean competitive marathon velocity. European Journal of Applied Physiology 1993, 67: 71-76.

suma IF = 25,649