Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

a) pełne prace

 • Korzeniewski B, Żołądź JA. Possible factors determining the non-linearity in the VO2-power output relationship in humans: theoretical studies. Jpn J Physiol, 2003, 53, 271-80. [IF=0.860]
 • Duda K, Żołądź JA, Majerczak J, Kolodziejski L, Konturek SJ. The effect of exercise performed before and 24 hours after blood withdrawal on serum erythropoietin and growth hormone concentrations in humans. Int J Sports Med, 2003, 24: 326-31. [IF=1.374]
 • Korzeniewski B, Żołądź JA. Training-induced adaptation of oxidative phosphorylation in skeletal muscles. Biochem J, 2003, 374, 37-40. [IF=4.101]

b) streszczenia prac
 • Żołądź JA, Duda K, Karasiński J, Majerczak J, Kolodziejski L, Korzeniewski B. The relationship between MyHC II content in vastus lateralis m. quadricipitis femoris and the oxygen uptake during incremental exercise test in humans. J Physiol (London), 2003, 547P, C121.
 • Korzeniewski B, Żołądź JA. Potential mechanisms of the training-induced acceleration of the VO2 kinetics at the onset of exercise: theoretical studies. J Physiol (London), 2003, 547P, C120.
 • Żołądź JA. Oxygen uptake kinetics at the onset of exercise and the VO2/power output relationship in humans. Acta Biochim Pol, 2003, 50 (Suppl 1), 214.

Publikacje w pozostałych czasopismach
 • Duda K, Majerczak J, Żołądź JA, Kulpa J, Rychlik U, Duda JP, Kołodziejski L. Wpływ upustu krwi na zmiany objętości osocza i stężenie białek w surowicy u młodych dawców krwi podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Przegląd Lekarski 2003, 60: 726-731.
 • Żołądź JA. Paradoks mleczanowy. Sport Wyczynowy, 2003, nr 9-10, 106-107.

Rozdziały podręczników
 • Duda K. Równowaga kwasowo-zasadowa – punkt widzenia anestezjologa. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, 2003, str. 31-49.
 • Duda K. Zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej u chorych w OIT. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, 2003, str. 81-104.
 • Duda K. Patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej ustroju. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2003, str. 5-31.
 • Duda K. Gospodarka jonem wodorowym i jej zaburzenia w chirurgii. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2003, str. 33-51.
 • Duda K. Odpowiedź ustroju na „uraz” – patofizjologia. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2003, str. 53-70.
Inne
 • Żołądź JA. Co warunkuje siłę, moc i wytrzymałość mięśni szkieletowych człowieka? Zastosowania Statystyki i data mining, zeszyt: Metody Statystyki i data mining w badaniach naukowych, Warszawa-Kraków 2003, str. 23-27.
 • Wątroba J, Żołądź JA. Przykłady statystycznej analizy wyników badań nad wydolnością fizyczną człowieka. Zastosowania Statystyki i data mining, zeszyt: Metody Statystyki i data mining w badaniach naukowych, Warszawa-Kraków 2003, str. 29-37.
 • Żołądź JA, Szkutnik Z, Duda K, Majerczak J, Korzeniewski B. Pre-exercise metabolic alkalolis accelerates the VO2 kinetics at the onset of high power output exercise in humans. Physiological Society Meeting Cambridge, 2003, 555P, C126.


suma IF = 6,335