Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

  • Korzeniewski B, Żołądź JA. Factors determining the oxygen consumption rate (VO2) on-kinetics in skeletal muscles. Biochem J, 2004, 379, 703-710. [IF=4.278]
  • Zawadowska B, Majerczak J, Semik D, Karasiński J, Kołodziejski L, Kilarski WM, Duda K, Żołądź JA. Characteristics of myosin profile in human vastus lateralis muscle in relation to training background. Folia Histochem Cytobiol, 2004, 42, 181-190. [IF=0.672]
Publikacje w pozostałych czasopismach
  • Banach T, Grandys M, Juszczak K, Kolasińska-Kloch W, Żołądź JA, Laskiewicz J, Thor PJ. Heart rate variability during incremental cycling exercise in untrained young men. Folia Medica Cracoviensia, 2004, 45 (1-2), 3-12.
  • Żołądź JA, Duda K, Majerczak J, Kołodziejski L, Karasiński J, Zawadowska B, Grandys M. Efektywność wentylacji płuc w wysiłku fizycznym a zawartość różnych typów ciężkich łańcuchów miozyny w mięśniu czworogłowym uda u młodych zdrowych mężczyzn. Folia Medica Cracoviensia, 2004, 45 (3-4), 31-44.
Rozdziały podręczników
  • Duda K. Znieczulenie chorych w podeszłym wieku. Wykłady z kursu doskonalącego nr 6 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2004, str. 7-26.
  • Duda K. Patofizjologia zespołu „ostrego brzucha” – punkt widzenia anestezjologa. Wykłady z kursu doskonalącego nr 6, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2004, str. 75-90.
  • Duda K. Patofizjologia układu oddechowego a znieczulenie w torakochirurgii. Wykłady z kursu doskonalącego nr 1, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2004, str. 177-196.

suma IF = 4,95