Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

 • Korzeniewski B, Żołądź JA. Some factors determining the PCr recovery overshoot in skeletal muscle. Biophysical Chemistry 2005, 116: 129-136. [IF=1.925]
 • Żołądź JA, Szkutnik Z, Duda K, Majerczak J, Korzeniewski B. Preexercise metabolic alkalosis induced via bicarbonate ingestion accelerates VO2 kinetics at the onset of a high-power-output exercise in humans. Journal of Applied Physiology 2005, 98: 895-904. [IF=3.037]
 • Żołądź JA, Konturek SJ, Duda K, Majerczak J, Śliwowski Z, Grandys M, Bielański W. Effect of moderate incremental exercise, performed in fed and fasted state on cardio-respiratory variables and leptin and ghrelin concentrations in young healthy men. Journal of Physiology and Pharmacology 2005, 56: 63-85. [IF=2.212]
 • Żołądź JA, Semik D, Zawadowska B, Majerczak J, Karasiński J, Kołodziejski L, Duda K, Kilarski WM.  Capillary density and capillary-to-fibre ratio in vastus lateralis muscle of untrained and trained men. Folia Histochemica et Cytobiologica 2005, 43: 11-17. [IF=0.789]
Publikacje w pozostałych czasopismach
 • Majerczak J, Żołądź JA, Duda K. Charakterystyka strukturalna, biochemiczna i funkcjonalna mięśni zewnętrznych gałki ocznej. Postępy Biologii Komórki 2005, 3: 395-408.
 • Duda K, Majerczak J, Żołądź JA, Duda JP, Kołodziejski L, Rychlik U, Kulpa J. Wpływ jednorazowego intensywnego wysiłku fizycznego, wykonanego przed i po upuście krwi, na poziom wybranych wskaźników hematologicznych u młodych, zdrowych mężczyzn. Przegląd Lekarski 2005, 62: 661-666.
Streszczenia
 • Majerczak J, Grzmil P, Stręk W, Wójcik E, Zawadowska B, Duda K, Żołądź JA. Na czym polega specyfika w ekspresji szybkich izoform łańcuchów ciężkich miozyny w mięśniach zewnątrzgałkowych w odniesieniu do mięśni szkieletowych? XIX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej PTO, Kraków 14-15.10.2005
Rozdziały podręczników
 • Duda K. Patofizjologia homeostazy termicznej – uwagi anestezjologa. Wykłady z kursu doskonalącego nr 5 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2005; str. 13-28. (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 83-60117-18-7)
 • Duda K. Regulacja składu wodno-elektrolitowo-białkowego ustroju. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2005; str. 15-44. (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 83-60117-04-7)
 • Duda K. Fizjologiczna i krytyczna reakcja ustroju na „uraz”. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2005; str. 69-91. (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 83-60117-04-7)
 • Duda K.  Konsekwencje lecznicze wykrycia zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3, organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2005; str. 45-68. (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 83-60117-04-7)

suma IF = 7,963