Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

a) pełne prace

 • Korzeniewski B, Żołądź JA. Biochemical background of the VO2 on-kinetics in skeletal muscles. Journal of Physiological Sciences 2006, 56: 1-12. [IF=1.222]
 • Majerczak J, Szkutnik Z, Karasiński J, Duda K, Kołodziejski L, Żołądź JA.  High content of MYHC in vastus lateralis is accompanied by higher VO2/power output ratio during moderate intensity cycling performed both at low and at high pedaling rates. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57: 199-215. [IF=2.974]
 • Żołądź JA, Korzeniewski B, Grassi B. Training-induced acceleration of oxygen uptake kinetics in skeletal muscle: the underlying mechanisms. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57 (Supplement 10): 67-84. [IF=2.974]
b) streszczenia prac
 • Majerczak J, Grzmil P, Karasiński J, Grandys M, Duda K, Kołodziejski L, Żołądź JA. Varied effects of five weeks of endurance training on the uncoupling protein 3 expression in vastus lateralis muscle in untrained man. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57(Suppl 2): str. 192.
 • Żołądź JA, Kulinowski P, Zapart-Bukowska J, Grandys M, Majerczak J, Jasiński A. Phosphorylation potential, free ADP and AMP concentrations in human calf muscles at rest in high class sprint and endurance athletes in respect to lateralization. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57(Suppl 2): str. 254.
Rozdziały podręczników
 • Żołądź JA. Wydolność fizyczna człowieka. W: Górski J. (red.) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL Warszawa 2006, str. 465-536, wyd. II
 • Duda K.Wybrane zagadnienia gerioanestezji. Wykłady z kursu doskonalącego nr 6 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2006; str. 7-26 (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 83-60117-38-1)
 • Duda K. Rola anestezjologa w leczeniu zespołu „ostrego brzucha”. Wykłady z kursu doskonalącego nr 6 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2006; str. 27-42 (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 83-60117-38-1)
 • Duda K, Nowak ŁR. Bilans jonu wodorowego u ciężko chorych. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Bydgoszczy-Poznaniu, 2006; str. 9-29. (Wydawnictwo UNI-DRUK ul. Przemysłowa 13, 62-030 Luboń; ISBN 83-921889-7-7)
 • Duda K. Podstawy leczenia zaburzeń wodno-elektrolitowych w OIT. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Bydgoszczy-Poznaniu, 2006; str. 31-57. (Wydawnictwo UNI-DRUK ul. Przemysłowa 13, 62-030 Luboń; ISBN 83-921889-7-7)
 • Duda K. Rodzaje i skala odpowiedzi ustroju na „uraz”. Wykłady z kursu doskonalącego nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Bydgoszczy-Poznaniu, 2006; str. 69-88. (Wydawnictwo UNI-DRUK ul. Przemysłowa 13, 62-030 Luboń; ISBN 83-921889-7-7)
 • Duda K. Równowaga kwasowo-zasadowa. W: Górski J. (red.) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL Warszawa 2006, str. 388-413, wyd. II

suma IF = 7,17