Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

  • Żołądź JA, Szkutnik Z, Majerczak J, Duda K, Pedersen PK. Non-linear relationship between oxygen uptake and power output in the Åstrand nomogram – old data revisited Journal of Physiology and Pharmacology 2007; 58: 265-273. [IF=4.466]
  • Żołądź JA, Kulinowski P, Zapart-Bukowska J, Grandys M, Majerczak J, Korzeniewski B, Jasiński A. Phosphorylation potential in the dominant leg is lower, and [ADP(free)] is higher in calf muscles at rest in endurance athletes than in sprinters and in untrained subjects. Journal of Physiology and Pharmacology 2007; 58: 803-819. [IF=4.466]
Publikacje w pozostałych czasopismach
  • Kubisz A, Duda K, Sokołowski A. Pooperacyjny bilans sodu chorych z przedoperacyjną hipoalbuminemią. Nefrologia i Dializoterapia Polska 2007; 11: 152-159.

Streszczenia prac

  • Duda K, Majerczak J, Kołodziejski L, Zapart-Bukowska J, Grandys M, Żołądź JA. Effect of endurance training on the pain intensity induced by muscle biopsy in young, healthy men. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kraków 27-29 września 2007; tom8, str. 66.
  • Kulinowski P, Zapart-Bukowska J, Jasiński A, Żołądź JA. Inorganic Phosphate Peak Splitting During Exercise in Human Skeletal Muscles – What does it mean? XL Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. IFJ-PAN Kraków, 3-4 December 2007, Report No. 2002/AP, www.ifj.edu.pl/reports/2007
Rozdziały podręczników
  • Żołądź JA. Wydolność fizyczna człowieka – wybrane zagadnienia. W: Konturek S. (red.) Fizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Elseviere Urban & Partner 2007; str. 1119-1151
  • Duda K. Elementy patofizjologii oddychania (użyteczne w torako-anestezji). Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2007; str. 147-165. (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 978-83-60117-48-4)
  • Duda K. Pooperacyjna niewydolność oddechowa (PRF). Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2007; str. 167-186. (Wydawnictwo FALL ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków; ISBN 978-83-60117-48-4)


suma IF = 8,932