Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

a) pełne prace

  • Żołądź JA, Gladden LB, Hogan MC, Nieckarz Z, Grassi B. Progressive recruitment of muscle fibers is not necessary for the slow component of VO2 kinetics. Journal of Applied Physiology 2008; 105: 575-580. [IF=3.658]
  • Majerczak J,  Karasinski J, Żołądź JA. Training induced decrease in oxygen cost of cycling is accompanied by down-regulation of SERCA expression in human vastus lateralis muscle. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59: 589-602.  [IF=2.631]
  • Majerczak J, Szkutnik Z, Duda K, Komorowska M, Kolodziejski L, Karasinski J, Żołądź JA. Effect of pedalling rates and myosin heavy chain composition in the vastus lateralis muscle on the power generating capability during incremental cycling in humans. Physiological Research 2008; 57: 873-884. [IF=1.653]
  • Grandys M, Majerczak J, Duda K, Zapart-Bukowska J, Sztefko K, Żołądź JA. The effect of endurance training on muscle strength in young, healthy men in relation to hormonal status. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (Supplement 7): 89-103. [IF=2.631]
  • Żołądź JA, Pilc A, Majerczak J, Grandys M, Zapart-Bukowska J, Duda K. Endurance training increases plasma brain-derived neurotrophic factor concentration in young healthy men. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (Supplement 7): 119-132. [IF=2.631]
b) streszczenia prac
  • Duda K, Majerczak J, Zapart-Bukowska J, Grandys M, Szkutnik Z, Żołądź JA. The effect of endurance training on the exercise induced changes in plasma potassium concentration in humans. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (Suppl. 1): 288.
  • Grandys M, Majerczak J, Duda K, Zapart-Bukowska J, Sztefko K, Żołądź JA. The effect of endurance training on muscle strength in young, healthy men in relation to hormonal status. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (Suppl. 1): 291.
  • Żołądź JA, Pilc A, Majerczak J, Grandys M, Zapart-Bukowska J, Duda K. Endurance training increases plasma brain-derived neurotrophic factor concentration in young healthy men. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (Suppl. 1): 320.
Publikacje w pozostałych czasopismach
  • Teległów A, Bilski A, Marchewka A, Głodzik J, Jaśkiewicz J, Staszek P. Cechy reakcji organizmu na wysiłek fizyczny w niskiej temperaturze wody. Medicina Sportiva Practica 2008; 9: 66-72.

suma IF = 13,204