Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

 • Żołądź JA, Korzeniewski B. Comments on point: counterpoint: the kinetics of oxygen uptake during muscular exercise do/do not manifest time-delayed phase. The delay phase in the pulmonary VO2 on-kinetics has reliable physiological explanation. Journal of Applied Physiology 2009; 107: 1672. [IF=3.732]
 • Grandys M, Majerczak J, Duda K, Zapart-Bukowska J, Kulpa J, Żołądź JA. Endurance Training of Moderate Intensity Increases Testosterone Concentration in Young, Healthy Men. International Journal of Sports Medicine 2009; 30: 489-495. [IF=1.589]
 • Żołądź JA, Majerczak J, Duda K, Chłopicki S. Exercise-induced prostacyclin release positively correlates with VO2 max in young healthy men. Physiological Research 2009; 58: 229-238. [IF=1.43]
 • Grassi B, Gladden LB, Hogan MC, Żołądź JA. Is progressive recruitment of muscle fibers required for the development of the slow component of  VO2 kinetics? Journal of Applied Physiology 2009; 106: 747, LETTER TO THE EDITOR - Reply to Borrani, Malatesta, and Candau [IF=3.732]

Publikacje w pozostałych czasopismach

 • Kulis A, Jaśkiewicz J. Stężenie wybranych czynników regulujących gospodarkę wapniowo-fosforanową u dziewczynek ze skoliozą idiopatyczną. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 11: 438-447.
 • Kulis A, Jaśkiewicz J. A comparative analysis of the pathomechanism underlying osteoporosis versus idiopathic scoliosis based upon the assay of estradiol and parathormone concentrations in girls within the 11-14 years range. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2009; 3: 68-75.

Streszczenia

 • Kulinowski P, Zapart-Bukowska J, Jasiński A, Żołądź JA. P-MRS of calf muscles - a dynamic exercise study at 50% MVC, Advanced Bioimaging Technologies Book of Abstracts, Banff, Alberta, Canada, 16-18 September 2009, p. 3;

Rozdziały podręczników

 • Duda K. Podstawy terapii płynowej. W: Wykłady z kursu doskonalącego nr3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny Bydgoszcz-Poznań, 2009; str. 19-47. (Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK; ISBN 978-83-61091-48-4)
 • Duda K, Nowak Ł. Patologia zaburzeń kwasowo-zasadowych. W: Wykłady z kursu doskonalącego nr3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny Bydgoszcz-Poznań, 2009; str. 49-70. (Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK; ISBN 978-83-61091-48-4)
 • Duda K. Płynowa odpowiedź ustroju na „uraz”  W: Wykłady z kursu doskonalącego nr3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny Bydgoszcz-Poznań, 2009; str. 71-90. (Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK; ISBN 978-83-61091-48-4)
 • Duda K. Wybrane zagadnienia gerioanestezji.  W: Znieczulenie w zależności od stanu pacjenta, rodzaju zabiegów chirurgicznych i sposobów organizacji pracy. pod redakcją J. Andersa, A. Machety. CEFA – Ośrodek Regionalny w Krakowie, 2009; str. 7-28. (Wydawnictwo FALL; ISBN 978-83-60117-98-9)
 • Duda K. Budowa ustroju. W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 61-67. (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)
 • Duda K. Gospodarka wodno-elektrolitowa ustroju i jej zaburzenia. W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 67-99 wyd. II (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)
 • Duda K. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 99-115 wyd. II (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)
 • Duda K. Początek reakcji urazowej. W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 117-120 wyd. II (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)
 • Duda K, Ziętkiewicz M. Elementy reakcji na uraz. W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 120-138 wyd. II (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)
 • Duda K. Odpowiedź na uraz. W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 139-154 wyd. II (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)
 • Duda K. Wielkość odpowiedzi na uraz – próby modyfikacji  W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała. tom1, wyd. II Kraków, 2009; str. 154-173 wyd. II (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; ISBN 978-83-7430-228-9)

suma IF = 10,483