Do 30 listopada 2017 r. trwa  drugi nabór pomysłów do projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów. W ramach konkursu można otrzymać bezzwrotny grant w wysokości 50 000 zł. Pomysł na innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

http://inkubatorwielkichjutra.pl/rusza-drugi-nabor-pomyslow/

 

 

Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców do końca stycznia 2018

https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_pazdziernik_2017.pdf

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) właśnie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-wystartowala.html?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Biuletyn_MNiSW_-_6_pazdziernika

 

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2017 r.

https://www.daad.pl/pl/2017/09/22/zblizaja-sie-terminy-aplikacji-o-stypendia-daad-na-rok-201819/