Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów, które będą prowadzone w 2018 r. W porównaniu z naborami w 2017 r. nie ma dużych zmian. Cały czas nie jest znany termin naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W późniejszym terminie podany zostanie także termin naboru wniosków w ramach konkursu Tango 3

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) właśnie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-wystartowala.html?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Biuletyn_MNiSW_-_6_pazdziernika

 

Książka zawiera porady oraz instrukcje dotyczące popularyzacji badań, wystąpień publicznych oraz budowania wizerunku naukowca

Publikacja jest dostępna w postaci elektronicznej:

poradnik przygotowany przez Radę Młodych Naukowców

http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN.pdf

Od 22 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkursu InnoNeuroPharm.

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innoneuropharm/3_zalacznik_nr_1_do_rpk_-_zakres_tematyczny_konkursu.pdf

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy miedzy innymi innowacyjnych metod rehabilitacji chorych w neuromedycynie,w tym:

Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji psychicznych;

Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji neurologicznych;

Innowacyjne programy komputerowe wspomagające i oceniające skuteczność neurorehabilitacji.