Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowani składaniem wniosków proszeni są o kontakt z ekspertami KPK. 

http://www.kpk.gov.pl/?p=34356

Informacja o ofercie programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/biuro_prasowe/pobierz-materialy-informacyjne/

Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących korzystania z EndNote online, wyszukiwania publikacji i zbierania dorobku oraz korzystania z bazy MEDLINE. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

http://www.granty-na-badania.com/2017/01/styczniowe-bezpatne-szkolenia-dla.html

 

Do 10 stycznia 2017 r.  trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do doktorantów i naukowców po doktoracie, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

Od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu w zakresie udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html