Książka zawiera porady oraz instrukcje dotyczące popularyzacji badań, wystąpień publicznych oraz budowania wizerunku naukowca

Publikacja jest dostępna w postaci elektronicznej:

poradnik przygotowany przez Radę Młodych Naukowców

http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN.pdf

Od 22 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkursu InnoNeuroPharm.

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innoneuropharm/3_zalacznik_nr_1_do_rpk_-_zakres_tematyczny_konkursu.pdf

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy miedzy innymi innowacyjnych metod rehabilitacji chorych w neuromedycynie,w tym:

Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji psychicznych;

Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji neurologicznych;

Innowacyjne programy komputerowe wspomagające i oceniające skuteczność neurorehabilitacji.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

  • badań podstawowych;
  • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
  • badań na rzecz rozwoju gospodarki

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne_20170117.html

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowani składaniem wniosków proszeni są o kontakt z ekspertami KPK. 

http://www.kpk.gov.pl/?p=34356