95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 15 stycznia 2018 r. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

https://www.fnp.org.pl/team-building-kolejne-konkursy-na-granty-zespolowe-juz-otwarte/