Informacja o ofercie programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/biuro_prasowe/pobierz-materialy-informacyjne/