Pełna nazwa Koła: Koło Naukowe Rehabilitacji Ruchowej „Szansa”

Rok założenia: 1966r. (najstarsze koło na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej)

Opiekun Koła: dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.

Zarząd:

Przewodnicząca: Aleksandra Serafin

Zastępca: Lucyna Piksa

Skarbnik: Joanna Ból

Sekretarz: Monika Gołębiowska

Siedziba Koła: Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii

Działalność Koła:

Działalność naukowa (projekty badawcze, organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń).

Działalność wolontaryjna ( działalność w stowarzyszeniach, ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, hospicja, wolontariat indywidualny)

Koło Naukowe „Szansa” zostało założone w 1966 roku, a nieprzerwanie od 1975 roku opiekunem jest prof. nadzw. dr hab. Marek Pieniążek. Na przestrzeni lat spektrum działania Koła jest niezmienne - kolejne pokolenia studentów skupiają się na działalności wolontaryjnej i naukowo-badawczej. Dodatkowo w ramach Koła przeprowadzane są liczne warsztaty szkoleniowe z różnych dziedzin fizjoterapii. Świadectwem działalności Koła „Szansa” są kroniki, w których dokumentuje się kolejne lata istnienia stowarzyszenia.

Funkcjonowanie Koła opiera się na działalności naukowej. Studenci mają możliwość realizacji swoich pomysłów na badania, a następnie przedstawienia wyników prac na ogólnopolskich i uczelnianych Konferencjach Kół Naukowych. Członkowie Koła przedstawiali swoje prace również na Międzynarodowych Konferencjach m.in. w Warszawie w 2014r. czy we Lwowie w 2005r. Działalność badawczą studentów wielokrotnie nagradzano, a każde wyróżnienie zwiększało zapał do pracy nad kolejnymi projektami. Od samego początku istnienia Koła organizowane były obozy naukowe, podczas których przeprowadzano badania, jak i szkolenia w ośrodkach medycznych. Studenci jeździli m.in. do Zakopanego, Iwonicza Zdroju, jak i za granicę – do Wiednia. 

Członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z różnych technik stosowanych w fizjoterapii. W ostatnich latach przeprowadzono warsztaty m.in. z kinesiotapingu, terapii mięśniowo-powięziowej czy terapii wisceralnej. W ramach wolontariatu studenci pomagają pacjentom w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w ich domach. W ostatnich latach członkowie Koła wspierali m.in. Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika”, Hospicjum Domowe dla Dzieci „Alma Spei”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” czy Stowarzyszenie „Klika”.

Członkostwo w Kole Naukowym „Szansa” to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. To świadomość kontynuacji celów, które przyświecały naszym poprzednikom. Koło umożliwia pogłębianie swojej wiedzy, rozwijanie się i w ten sposób pomaganie innym.

W ramach Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, która odbędzie na naszej uczelni w dniach 20-22 kwietnia 2017 roku będziemy świętować  50 – lecie Koła Naukowego „Szansa”.