.

Pełna nazwa Koła: Koło Naukowe Rehabilitacji Ruchowej „Szansa”

 

Rok założenia: 1966r. (najstarsze koło na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej)

 

Opiekun Koła: dr hab. Marek Pieniążek prof. nadzw.       

 

Zarząd:

Przewodniczący: Szymon Podsiadło
 
Zastępca: Aleksandra Serafin
 
Skarbnik: Nina Szpak
 
Sekretarz: Joanna Bergel

 

 

Siedziba Koła: Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii

 

Działalność Koła:

Działalność naukowa (projekty badawcze, organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń).

Działalność wolonatryjna ( działalność w stowarzyszeniach, ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, hospicja, wolontariat indywidualny)

W 2016r. odbędzie się jubileusz 50-lecia istnienia Koła (zjazd byłych i aktualnych członków Koła, międzynarodowa sesja naukowa, wystawa, spotkanie koleżeńskie)