dr Edyta Janus

 1. Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Terapia zajęciowa w perspektywie społecznej (osoby starsze, wykluczone, zagrożone wykluczeniem).
 3. Wsparcie społeczne osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością.

 dr Katarzyna Filar – Mierzwa

 1. Problematyka terapii tańcem w rehabilitacji i terapii zajęciowej u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób w wieku podeszłym.
 2. Właściwości reologiczne krwi po zastosowaniu choreoterapii.
 3. Wpływ choreoterapii na równowagę i jakość życia osób w starszym wieku.
 4. Rodzaje kontuzji u tancerzy

 dr Anna Misiorek

 1. Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
 2. Bariery i facilitatory integracji społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie
 3. Terapia zajęciowa w środowisku życia
 4. Skuteczność projektów społecznych, klubów integracji społecznej.
 5. Wykorzystanie terapii zajęciowej dla celów integracji społecznej.
 6. Terapia zajęciowa i fizjoterapia w walce z bólami kręgosłupa.
 7. Zastosowanie metod PNF oraz NAP w rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej.
 8. Wykorzystanie krioterapii ogólnoustrojowej w rehabilitacji