dr hab. Aneta Bac

 1. Rehabilitacja w ortopedii i traumatologii narządów ruchu
 2. Patologie otłuszczenia i ich wpływ na narząd ruchu
 3. Ergonomia i adaptacje środowiskowe dla osób niepełnosprawnych i zdrowych
 4. Terapia zajęciowa nakierowana na pacjentów/klientów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi
 5. Terapia zajęciowa pacjentów z problemami poznawczymi – trening mózgu

 dr Paulina Aleksander – Szymanowicz

 1. Ocena zastosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych.
 2. Ergonomia i adaptacja środowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 3. Terapia zajęciowa nakierowana na pacjentów/klientów z problemami ortopedycznymi
 4. Wpływ zastosowanej rehabilitacji na wskaźniki krwi obwodowej u osób z zespołem Downa

dr Aleksandra Kulis

 1. Terapia zajęciowa dzieci.
 2. Terapia zajęciowa skoncentrowana na dziecku i jego rodzinie.
 3. Uczestnictwo dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w aktywnościach życia codziennego.
 4. Uczestnictwo dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Wpływ masażu na organizm człowieka oraz poszczególne tkanki.
 6. Masaż w poszczególnych jednostkach chorobowych i jego oddziaływanie na pacjenta.
 7. Masaż kobiet w ciąży.
 8. Masaż leczniczy, kosmetyczny i relaksacyjny.
 9. Masaż w odnowie biologicznej (techniki masażu, rodzaje masażu).