Snoezelen – Sala Doświadczania Świata w Katedrze Terapii Zajęciowej

Snoezelen to unikalna metoda terapeutyczna, polegająca na niedyrektywnej stymulacji polisensorycznej. Powstała w latach 70-tych XX wieku w Holandii, jako odpowiedź na potrzeby podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Stopniowo rozprzestrzeniła się na inne kraje europejskie, a także inne kontynenty. Obecnie stosowana jest na całym świecie, również pod nazwą Multi Sensory Environment (MSE). W Polsce powszechnie przyjęła się nazwa „Sala Doświadczania Świata”, której autorką jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i jedna z prekursorek metody Snoezelen w Polsce.

Dzięki terapii Snoezelen znajdujemy nowe drogi dojścia do osób, z którymi kontakt z różnych przyczyn jest utrudniony i ograniczony. W Sali Doświadczania Świata osiągamy podwójny efekt: relaksacji i aktywizacji, poprzez przemyślany dobór nieinwazyjnych bodźców sensorycznych oraz zastosowanie ośmiu zasad metodycznych Snoezelen. W miarę rozwoju terapii Snoezelen okazało się, że oddziałuje ona bardzo pozytywnie nie tylko na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także na inne grupy pacjentów, m. in.: osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby z autyzmem, dzieci z problemami wychowawczymi i problemami zachowania, osoby z zaburzeniami psychicznymi, seniorów sprawnych poznawczo i seniorów z demencją, osoby przewlekle somatycznie chore, osoby po urazach, pacjentów onkologicznych, osoby żyjące lub pracujące w nadmiernym stresie.

Dzięki hojności Fundacji Rosa z Wrocławia, na naszej uczelni w Katedrze Terapii Zajęciowej powstała Sala Doświadczania Świata, pomyślana jako pracownia dydaktyczno-badawcza. Zajęcia w naszej Sali towarzyszą dwóm wykładanym na Terapii Zajęciowej przedmiotom: „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” i „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej”. Sala służy także prowadzeniu projektów badawczych. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na uczelni wyższej w Polsce.

Fundacja Rosa działa na rzecz szeroko rozumianej poprawy jakości życia dzieci w Polsce, między innymi poprzez urządzanie Sal Doświadczania Świata oraz podejmowanie działań służących budowaniu profesjonalnego i naukowego podejścia do metody Snoezelen w Polsce. Fundacja Rosa jest także wydawcą pierwszej w Polsce przekrojowej monografii dotyczącej terapii Snoezelen (Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013).

Dalsze informacje na temat Fundacji Rosa