dr Anna Bukowska

Problematyka badawcza

 1. Muzykoterapia i terapia zajęciowa w Chorobie Parkinsona
 2. Neurologic Music Therapy (NMT) w terapii funkcjonalnej pacjentów neurologicznych i geriatrycznych
 3. Reedukacja chodu w schorzeniach neurologicznych
 4. Rehabilitacja neurologiczna i geriatryczna

Projekty badawcze

 1. Porównanie wpływu funkcjonalnego treningu grupowego w dwóch środowiskach, na sprawność funkcjonalną i jakość życia chorych na chorobę Parkinsona (2016-2017) – kierownik projektu
 2. Wpływ muzykoterapii  poprawę chodu oraz wybranych aktywności życia codziennego chorych na chorobę Parkinsona (grant NCN, 2013-2015) – kierownik projektu
 3. Zastosowanie muzykoterapii jako formy terapii zajęciowej w celu poprawy chodu i innych aktywności dnia codziennego u osób z chorobą Parkinsona – badania pilotażowe (2011-2012) – kierownik projektu

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 1. Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT)
 2. Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej (PSTZ)
 3. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (SFP)

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 1. Stypendystka projektu „Doskonalenie potencjału naukowo – dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych” (2010-2012).
 2. Studia podyplomowe z zakresu Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (2005-2007).
 3. Certyfikat Muzykoterapeuty (na podstawie egzaminu certyfikacyjnego – 2013)

Publikacje

po roku 2009