mgr Wojciech Dobrowolski

Problematyka badawcza

  1. Ocena sprawności fizycznej i parametrów morfologicznych u osób uczestniczących w zajęciach fitness.
  2. Rola i znaczenie różnych form tanecznych we współczesnej kulturze i edukacji.
  3. Psychologiczny aspekt uprawiania różnych form ruchowych przy muzyce.

Projekty badawcze

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Kursy, szkolenia, specjalizacje

  1. Instruktor sportu z gimnastyki (1985)
  2. Instruktor sportu z lekkiej atletyki (1985)
  3. Instruktor sportu z pływania (1985)
  4. Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN (1985)
  5. Sędzia Aerobiku Sportowego Federacji FISAF (1998)
  6. Instruktor Tańca Współczesnego (1992)
  7. Instruktor rekreacji ze specjalnością Fitness (2003)

Publikacje

do roku 2008

po roku 2009