dr Edyta Janus

Problematyka badawcza

  1. Bezpieczeństwo zdrowotne, w tym bezpieczeństwo pacjenta.
  2. Perspektywy rozwoju terapii zajęciowej w Polsce.
  3. Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia.
  4. Problematyka grup społecznych – procesy integracji i dezintegracji w wymiarze społecznym i organizacyjnym.

Projekty badawcze

  1. „Grupizm” jako praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w funkcjonujących w Polsce firmach z japońskim i polskim kapitałem. Studium postaw pracowniczych (2012)  – projekt własny realizowany w ramach pracy doktorskiej.
  2. Trenerzy biznesu – jakość życia i jakość pracy (2013) – projekt własny, realizowany na potrzeby wystąpień konferencyjnych i publikacji.
  3. Socjologiczne teorie przestępczości a motywy zachowań przestępczych w opinii młodzieży (2014) – projekt własny, realizowany w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Sosnowiec.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

  1. Doskonalenie potencjału dydaktyczno – naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych. Kraków/Wrocław/Warszawa /Bielsko – Biała 2010 – 2012 – podyplomowy, certyfikowany kurs anglojęzyczny uprawniający do nauczania na kierunkach studiów „Terapia zajęciowa” prowadzonych na uczelniach wyższych. Certyfikat Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and  Education. Wydany przez: The European Network of Occupational Therapy in Higher Education.
  2. Certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów, uprawniający do prowadzenia szkoleń dla firm prywatnych i instytucji publicznych.

Publikacje

do roku 2008

po roku 2009