dr Aleksandra Kulis

Problematyka badawcza

  1. Terapia zajęciowa skoncentrowana na dziecku i jego rodzinie.
  2. Uczestnictwo dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
  3. Wpływ masażu na organizm człowieka.
  4. Masaż kobiet w ciąży

Projekty badawcze

  1. Badania nad etiologią i markerami bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa (2009 – 2011) - wykonawca
  2. Uczestnictwo dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w zajęciach pozalekcyjnych w aspekcie terapii zajęciowej.(2013– 2014) - wykonawca
  3. Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na poziom bólu, sprawność funkcjonalną oraz nasilenie procesu zapalnego u osób starszych ze stwierdzoną chorobą zwyrodnieniową stawów. (2013 – 2014) - kierownik
  4. Wpływ głębokiego masażu tkanek miękkich na parametry chodu, odczucia bólowe oraz poprawę jakości życia kobiet w ciąży. (2014- 2015) – kierownik

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Kursy, szkolenia, specjalizacje

  1. Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych. Kraków/Wrocław/Warszawa /Bielsko – Biała; 2010–2012 – podyplomowy, certyfikowany kurs anglojęzyczny uprawniający do nauczania na kierunkach studiów „Terapia zajęciowa” prowadzonych na uczelniach wyższych
  2. Kurs terapii ręki, Warszawa 2013

Publikacje

do roku 2008

po roku 2009