dr Paulina Aleksander-Szymanowicz

Problematyka badawcza

  1. Zastosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych w wybranych jednostkach chorobowych
  2. Ergonomia i adaptacja środowiska
  3. Rehabilitacja osób z zespołem Downa i jej wpływ na zmiany wybranych wskaźników krwi
  4. Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi

Projekty badawcze

  1. Badanie wpływu treningu fizycznego na parametry krwi obwodowej u osób z zespołem Downa (2009-2010) – wykonawca
  2. Rola rehabilitacji realizowanej w formie jazdy na cykloergometrze na wybrane wskaźniki krwi obwodowej i osób z prawidłowym, podwyższonym ciśnieniem krwi (2012-2014) - kierownik projektu
  3. Analiza wybranych wskaźników czasowo-przestrzennych oraz zmian kątowych w stawach kończyn dolnych chodu u osób z wadą narządu słuchu (2013-2014) – kierownik projektu

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Kursy, szkolenia, specjalizacje

  1. Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych. Kraków/Wrocław/Warszawa /Bielsko – Biała; 2010–2012; podyplomowy, certyfikowany kurs anglojęzyczny uprawniający do nauczania na kierunkach studiów „Terapia zajęciowa” prowadzonych na uczelniach wyższych

Publikacje

do roku 2008

po roku 2009